Κατηγορία: Μεσογειακή διατροφή

  • -

Μεσογειακή διατροφή

Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet with Walnuts. (PRNewsFoto/California Walnut Commission)

Συμβάλλει στη μείωση των ασθενειών, αλλά κυρίως στην καλύτερη ποιότητα ζωής και στην αύξηση του προσδόκιμου ορίου ηλικίας.

Η «ανακάλυψη» της Μεσογειακής Δίαιτας ως διατροφικού μοντέλου τοποθετείται στις αρχές του 1960, όπου διαπιστώσαμε την εντυπωσιακά χαμηλή 

Διαβάστε Περισσότερα