Ιατρείο

Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος, MD, MSci, PhD, FEBOT

Ο κος Ι. Τριανταφυλλόπουλος διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο του
Αμαρουσίου, στον πεζόδρομο της οδού Δήμητρος αρ. 6. Ασκεί τα Ακαδημαϊκό
του έργο στο Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο ΚΑΤ Κηφισιάς
και είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

Ιατρείο, Δήμητρος 6, 15124 Μαρούσι

Με ραντεβού κάθε Δευτέρα και Πέμπτη απόγευμα
Επικοινωνία καθημερινά στο τηλ./fax 210-6124007