Ο Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό αρθοσκοπικών επεμβάσεων τόσο σε μεγάλες αρθρώσεις (ώμος, ισχίο και γόνατο) όσο και σε μικρές αρθρώσεις (καρπός, αγκώνας, ποδοκνημική).