Νέο άρθρο του Γιάννη Τριανταφυλλόπουλου δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό JSciMed Central. Αφορά στα αποτελέσματα της αρθροσκόπησης σε μέσης ηλικίας ασθενείς με ήπια έως μέτριου βαθμού οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Οι ασθενείς εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια μπορεί να ωφεληθούν από την αρθροσκόπηση πριν προχωρήσουν σε αρθροπλαστική.