Νέο σύγγραμμα από τον Γιάννη Τριανταφυλλόπουλο σχετικά με την Διάχυτη Σκελετική Υπερόστωση της Σπονδυλικής Στήλης.
Διαβάστε για αυτή τη επώδυνη κατάσταση της σπονδυλικής στήλης.
MONOGRAFIA_DISH_TRIANTAFYLLOPOULOS_IOANNIS