Δημοσίευση επιστημονικής μελέτης του ορθοπεδικού Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλου που αφορά στην επίδραση φαρμακευτικών ουσιών και μηχανικής φόρτισης στην διακυττάρια επικοινωνία των μυϊκών κυττάρων. Η κλινική εφαρμογή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων θα βοηθήσει στην επούλωση αλλά και στην αναγέννηση μυοτενόντιων ιστικών βλαβών.

Η εργασία, που μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας το κουμπί “download” στο τέλος, δημοσιεύθηκε στο διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό International Journal of Regenerative Medicine.