Συμμετοχή του Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλου στη συγγραφή του Αγγλόφωνου Επιστημονικού Συγγράμματος που αφορά στα Ορθοπεδικά Εμφυτεύματα και στις ολικές Αρθροπλαστικές. Ο τίτλος του νέου βιβλίου είναι Bone Implany in Orthopaedic Surgery.

Σε συνεργασία με τον καθηγητή Νίκο Παπαϊωάννου έγραψε το κεφάλαιο της επίδρασης φαρμακευτικών και βιολογικών παραγόντων στην ενσωμάτωση των εμφυτευμάτων στα οστά.

Το βιβλίο εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Springer.