Το νέο βιβλίο του Καθηγητή Γιάννη Τριανταφυλλόπουλου και των συνεργατών του, κυκλοφορεί με τίτλο “Ορθοπαιδικές δοκιμασίες στην κλινική εξέταση”.

Ποιους αφορά

Οι ορθοπαιδικές δοκιμασίες στην κλινική εξέταση ενός ασθενούς,  αφορούν φοιτητές, ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς ορθοπεδικής και συναφών ειδικοτήτων όπως ρευματολόγους, νευρολόγους αλλά και φυσικοθεραπευτές.

Περιγραφή

Το βιβλίο περιλαμβάνει τις συχνότερες κλινικές δοκιμασίες, περιγράφει τον τρόπο εκτέλεσής τους και καθοδηγεί τον αναγνώστη στον κριτικό και διαφοροδιαγνωστικό τρόπο σκέψης ώστε να φτάσει στην τελική διάγνωση μιας πάθησης του μυοσκελετικού συστήματος.

Οι «Ορθοπαιδικές Δοκιμασίες στην Κλινική Πράξη» αποτελούν χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια φοιτητών, ειδικευόμενων αλλά και ειδικευμένων επαγγελματιών και λειτουργών των επιστημών υγείας. Στόχος του συγγράμματος δεν είναι μόνο η απλή παράθεση των κλινικών δοκιμασιών που αφορούν στο μυοσκελετικό σύστημα, αλλά και η επίδειξη του ορθού τρόπου εκτέλεσης των δοκιμασιών αυτών, της ερμηνείας και αξιολόγησής τους και, τέλος, ενός αλγοριθμικού τρόπου διαφορικής διάγνωσης μέχρι την επίτευξη της τελικής διάγνωσης.

Στο σύγγραμμα αυτό, κάθε κεφάλαιο αναφέρεται σε συγκεκριμένη ανατομική περιοχή του μυοσκελετικού συστήματος και παραθέτει τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες δοκιμασίες, χειρισμούς ή σημεία.

Σε κάθε κείμενο ακολουθείται η ίδια σειρά ανάπτυξης της δοκιµασίας:

• Η «Διαδικασία», που αφορά στην περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης της δοκιµασίας.
• Ο «Σκοπός», που αναφέρεται στο τι επιδιώκει ο εξεταστής να βρει από τη συγκεκριµένη δοκιµασία.
• Η «Θετική απάντηση», στην οποία περιγράφεται τι σηµαίνει η αναπαραγωγή του συµπτώµατος από την εκτέλεση της δοκιµασίας.
• Τα «Πιθανά ευρήµατα», που αναφέρονται στη διαφορική διάγνωση που πρέπει να κάνει ο εξεταστής, όταν έχει µια θετική απάντηση στην εκτέλεση της δοκιµασίας.
• Οι «Ακόλουθες δοκιµασίες», που αποτελούν τα επόµενα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο εξεταστής, ώστε µέσα από την εκτέλεση άλλων δοκιµασιών να καταλήξει στην τελική διάγνωση.

Που θα το βρείτε

Το σύγγραμμα είναι πρωτότυπο, αποτελεί μοναδικό στο είδος του στην ελληνική γλώσσα και διατίθεται από τις επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου.