Α.        ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (international publications)

1.         Πειραματικές μελέτες (experimental studies)

2002    IK Triantafillopoulos, PJ Papagelopoulos, PK Politi, PA Nikiforidis. Articular changes in experimentally induced patellar trauma. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2002 May;10(3):144-153.

2004    IK Triantafillopoulos, AJ Banes, KF Bowman Jr., M Maloney, WE Garrett Jr., SG Karas. Nandrolone Decanoate and Load Increase Remodeling and Strength in Human Supraspinatus Bioartificial Tendons. Am J Sports Med 2004;32(4):934-943.

2004    NA Papaioannou, N Krallis, IK Triantafillopoulos, L Khaldi, I Donta, GP Lyritis. Optimal Timing of Research after Anterior Cruciate Ligament Resection in Rabbits. Contemp Top Lab Anim Sci 2004 Nov;43(6):22-27.

2004    WP Silver, RA Creighton, IK Triantafιllopoulos, AC Devckota, PS Weinhold, SG Karas. Thermal Microdebridement does not affect the Time Zero Biomechanical Properties of Human Patellar Tendons. Am J Sports Med 2004; 32(8):1946-1952.

2007    NA Papaioannou, IK Triantafillopoulos, L Khaldi, N Krallis, A Galanos, GP Lyritis. Effect of calcitonin in early and late stages of experimentally induced osteoartrhitis. A histomorphometric study. Osteoarthritis and Cartilage 2007;15:386-395.

2007    I. Triantafillopoulos, L. van Niekerk, A. Panagopoulos. Isometric behaviour of the reconstructed medial patellofemoral ligament using two different femoral pulleys: a cadaveric study. Med Sci Monit, 2007;13(9): Br181-187.

2.         Κλινικές μελέτες (clinical studies)

2002    Lekakos LN, Triantafillopoulos IK, Milingos MD, Sfikakis PG. Adenocarcinoma of the gastric cardia: Treatment via a left thoracoabdominal approach. Am Surg 2002;68(7):584-590.

2004    Nikiforidis PA, Babis GC, Triantafillopoulos IK, Themistokleous GS, Nikolopoulos K. Avulsion fractures of the tibial tuberosity in adolescent athletes treated by internal fixation and tension band wiring. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2004;12(4):271-276.

2007    A. Panagopoulos, L. van Niekerk, I. Triantafillopoulos. MPFL reconstruction for recurrent patella dislocation: a new surgical technique and review of the literature. Int J Sports Med 2007;28:1-7.

2007    V. Kumar, IK Triantafillopoulos, A. Panagopoulos, S. Fitzgerald, L. van Niekerk. Deficiences of MRI in the diagnosis of chronic symptomatic lateral ankle ligament injuries. Foot Ankle Surg 2007;13:171-176.

2011    AB Zoubos, IK Triantafillopoulos, G Babis, PN Soucacos, A modified Matti-Russe technique for the treatment of scaphoid waist non-union and pseudarthrosis.  Med Sci Monit. 2011;17(2):MT7-12.

2012    AP Panagopoulos, L van Niekerk, IK Triantafillopoulos. Autologous Chondrocyte Implantation for Knee Cartilage Injuries: Moderate Functional Outcome and Performance in Patients with High-Impact Activities. Orthopaedics 2012, 35(1):10.

2013    A. Panagopoulos, P Tsoumpos, K Evangelou, C Georgiou, IK Triantafillopoulos. Late prosthetic shoulder hemiarthroplasty after failed management of complex proximal humeral fractures. Advanc Orthop 2013; Epub, Article ID:403580

2013    K. Lampropoulou-Adamidou, S. Tournis, A. Balanika, I. Antoniou, I.P. Stathopoulos, Ch. Baltas, I.K. Triantafillopoulos, N.A. Papaioannou. Sequential treatment with teriparatide and strontium ranelate in a post-menopausal woman with atypical femoral fractures after long-term bisphosphonate administration. Hormones 2013;12(4):591-597.

3.         Περιγραφή περιπτώσεων (case reports)

 

2003    Khan SH, Oh KT, Perraki AD, Cohen KL, Triantafillopoulos IK. Ophthalmic manifestations of Schimke Immuno-Osseous Dysplasia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003;44:3574

2004     Themistocleous GS, Boscainos PJ, Apostolou CD, Triantafillopoulos IK, Papagelopoulos PJ, Korres DS. Ipsilateral fractures of the proximal, mid-shaft and distal humerous. A case report. Eur J Orthop Surg Traumatol 2004; 14: 32-34.

2007    GS Sapkas, A Tzoutzopoulos, FC Tsoukas, IK Triantafillopoulos. Spontaneous Tibialis Anterior Tendon Rupture. Delayed Repair with Free Sliding Tibialis Anterior Tendon Graft. Am J Orthop 2008;37(12):E213-E216.  

2013    I.K. Triantafyllopoulos, A.M. Panagopoulos, G.S. Sapkas. Mid-thoracic spinal injuries during horse racing: Report of 3 cases and review of causative factors and prevention measurements. Case Reports in Orthopaedics 2013, Epub, Article ID 715409

4.         Ανασκοπήσεις (reviews)

2001    Psicharis IP, Triantafillopoulos IK, Themistocleous G, Karavolias CK, Papagelopoulos PJ, Kanellopoulos AD. Flexible flatfoot in children: natural history, evaluation and management. Cyprus Medical Journal 2001; 18(3&4): 17 – 20.

2004    Papagelopoulos PJ, Triantafillopoulos IK, Sim FH. Surgical options for osteoarthritis – part I: Managing osteoarthritis: the indications and contra-indications for surgery. J Muscoloskel Med Jun 2004;21(6):323-331.

2004    Papagelopoulos PJ, Triantafillopoulos IK, Sim FH. Surgical options for osteoarthritis – part II: Managing osteoarthritis: the surgical options. J Muscoloskel Med Aug 2004;21(8):424-434.

2013    K Lampropoulou – Adamidou, P Lelovas, EV Karadimas, C Liakou, IK Triantafillopoulos, I Dontas, NA Papaioannou. Useful animal models for the research of osteoarthritis. Eur J Orthop Surg Traumatol 2013, DOI 10.1007/s00590-013-1205-2

5.         Συγκριτικές μελέτες, μετα-αναλύσεις (comparative studies, meta-analyses)

2003    Ignatiadis I, Yiannakopoulos KC, Papadopoulis G, Stylianesi E, Sapkas G, Triantafyllopoulos IK. Comparative study of epidemiological injuries of the musicians’ upper limb disorders. Rom J Hand Recon Microsurg 2003;8(I-II):31-40

Β.        ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ  ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΕΙΩΝ

            (Chapters in International Books and Proceedings)

2003    Gerostathopoulos N, Efstathopoulos D, Spiridonos S, Triantafillopoulos IK, Kolintzas L, Daoutis N. long-term results of transmetacarpal complete amputation. J Reconst Microsurg 2003,19(6):426-427.

2003    Triantafillopoulos IK, Creighton RA, Silver WA, Devkota AC, Weinhold PS, Garrett WE Jr., Karas SG. Thermal Microdebridement does not Affect the Biomechanical Properties of Human Tendons. Annual Research Review Book. March 2003. Biomedical Engineering of Carolina. The University of North Carolina at Chapel Hill.

2004    IK Triantafillopoulos, KF Bowman Jr., AJ Banes, WE Garrett Jr., SG Karas. The Synergistic Effect of Anabolic Steroid and Load on the Matrix Remodeling and Biomechanical Properties of Bio-Artificial Tendons. J Bone Joint Surg [Br] – Orthopaedic Proceedings 2004; 86-B: 171-172 (Suppl. II)

2004    IK Triantafillopoulos, AJ Banes, MK Elfervig, WE Garret Jr., SG Karas. Nandrolone Decanoate and Loading Enhance Intercellular Calcium Signalling in Human Supraspinatus Tendon Cells.  J Bone Joint Surg [Br] – Orthopaedic Proceedings 2004; 86-B: 171 (Suppl. II)

2004    IK Triantafillopoulos, AJ Banes, KF Bowman Jr., M Maloney, WE Garrett Jr., SG Karas. Anabolic Steroids Enhance the Remodelling and Mechanical Properties of Bioengineered Human Supraspinatus Tendons. J Shoulder Elbow Surgery 2004; 13(5) (Suppl): p E19.

2004    SG Karas, IK Triantafillopoulos, M Maloney, WE Garrett, AJ Banes. “Nandrolone Decanoate and Load Increase Remodeling and Strength in Human Supraspinatus Bioartificial Tendons”. J Surg Orthop Adv, 2004 13(2): p 129.

2007    British Trauma Society injury award for the oral presentation at the Hellenic Association of Orthopaedic Surgery 2005 Meeting:

Reconstruction of the medial patellofemoral ligament (MPFL) for post-traumatic patellar instability.

A. Panagopoulos, L. van Niekerk, IK Triantafillopoulos.

Sports Orthopaedic Center, Friarage Hospital and Duchess of Kent Military Hospital, Northallerton, North Yorkshire, United Kingdom

Injury 2007,38(1):133-135 A.

2007    V. Kumar; A. Panagopoulos; I. Triantafyllopoulos, L. van Niekerk. Chronic lateral ankle instability: comparison of stress views and MRI with arthroscopy.

Journal of Bone and Joint Surgery – British Vol, Vol 91-B, Issue Supp_I, 142.

2008    V. Kumar, A. Panagopoulos, JK Triantafyllopoulos, L van Niekerk. Medial Patello-Femoral Reconstruction with Semitendinosus Re-routing for the Treatment of Traumatic Patella Dislocation. British Association for Surgery of the Knee. Journal of Bone and Joint Surgery – British Vol, Vol 90-B, Issue Supp II, 323

2014    I.K. Triantafillopoulos, N.A. Papaioannou. The Effect of Pharmacological Agents on the Bone-Implant Interface. In: Bone-Implant Interface in Orthopaedic Surgery. Theofilos Karachalios (ed), Springer – Verlag, London 2014.

Γ.         ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

            (Abstracts of Presentations in International Meetings)

2000     Vlamis I, Triantafillopoulos IK, Makestas M, Psicharis IP, Nikiforides P. “Stress fractures of the calcaneum in basket-ball players.”

1st Cypress Congress on Sports Medicine and 2nd Combined Greek-Cypress Congress on Sports Medicine.

Cyprus, Nicosia; October 25 – 29, 2000.

2001    PG Sfikakis, IK Triantafillopoulos, ND Milingos, LN Lekacos.

“Surgical treatment of adenocarcinoma of gastric cardia”.

39th World Congress of Surgery & International Surgical Week 2001

Brussels, Belgium, August 26-30, 2001

2001    Sfikakis PG, Triantafillopoulos IK, Kontostolis SB, Vlassis Th A.

“Left thoracoabdominal approach for the surgical treatment of Adenocarcinoma of the gastric cardia.”

5th Combined Greek-Cypress Congress on General Surgery.

Cyprus, Nicosia; October 25 – 27, 2001.

2002    GS Sapkas, A Stilianessi, IK Triantafillopoulos, S Papadakis, K Kateros.

“Sacral bone and coccyx fracture with avulsion injury of the lumbosacral nerve roots; delayed surgical treatment”.

69th Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. Dallas, TX, USA. February 13-17, 2002. (Poster No P539)

2002    N Papaioannou, NI Krallis, IK Triantafillopoulos, ZN Zacharopoulos, L Khaldi.

“Osteoarthritic changes of the knee after the resection of the anterior cruciate ligament (experimental study in rabbits).”

10th ESSKA Congress.

Rome, Italy, April 23rd – 27th, 2002. (Poster No 157)

2002    Triantafillopoulos IK, Psicharis IP, Papaioannou N.

“Serum ferritin as alternative indicator of postoperative infection in orthopaedic patients”.

21st Annual Meeting of the European Bone & Joint Infection Society

Athens, Greece; May 13th – June 1st, 2002.

2002    K Liodakis, I Ignatiadis, I Psycharis, IK Triantafillopoulos.

“Congenital synostosis of the lunate and the triquetrum of the carpus. Report of 12 cases”.

International Congress of Hellenic Societis for Surgery of the Hand and Reconstructive Microsurgery.

Corfu, Greece, August 28-31, 2002

2002    I Ignatiadis, A Kepenekidis, CK Yiannakopoulos, I Psycharis, IK Triantafillopoulos.

“Antecubital bilateral pterygiae in a family with Turner-Kieser syndrome. A report of 2 cases”.

International Congress of Hellenic Societis for Surgery of the Hand and Reconstrictive Microsurgery.

Corfu, Greece, August 28-31, 2002

2003    N Gerostathopoulos, D Eustathopoulos, S Spiridonos, IK Triantafillopoulos, L Kolitzas, N Daoutis.

“Long-term results of Transmetacarpal Complete Amputation”.

Annual Meeting of American Association of hand Surgery (AAHS) & American Society of Reconstructive Microsurgery (ASRM)

Hawaii; January 8 – 14, 2003

2003    Bowman KF, Triantafillopoulos IK, Yang Xi, Karas SG, Banes AJ.

“Cyclic tensile strain and anabolic steroid increase Connexin 43 expression and signaling in avian tendon cells”.

49th Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society (ORS).

New Orleans, LA, USA; February 2-3, 2003.

2003    Triantafillopoulos IK, Karas SG, Bowman KF, Yang X, Evans GA, Banes AJ.

“Anabolic steroid and load enhance matrix remodeling and biomechanical strength of bio-artificial tendons”.

49th Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society (ORS).

New Orleans, LA, USA; February 2-3, 2003.

2003    Creighton RA, Triantafillopoulos IK, Silver WP, Devkota AC, Weinhold PS, Karas SG.

“Biomechanical Integrity of Human Tendons Treated with Thermal Microdebridement: An Ex Vivo Analysis”.

22nd Annual Meeting of the Arthroscopy Association of North America. Phoenix, AZ, USA; April 24-27, 2003.

2003    Creighton RA, Triantafillopoulos IK, Silver WP, Devkota AC, Weinhold PS, Garrett WE, Karas SG.

“Thermal Microdebridement of Human Tendons: A Biomechanical Study”.

29th Annual Meeting of the American Orthopaedic Society for Sports Medicine (AOSSM)

San Diego, CA, USA; July 20-23, 2003.

2003    GD Afendras, A Tokis, A Korobilias, M Vekris, IK Triantafillopoulos, PN Soucacos.

“Post-traumatic partial fusion of the distal tibia physis. Long-term results after the excision of the bone bridge and fat tissue interposition”.

14th Annual Orthopaedic Congress of Cyprus

Cyprus, November 8-9, 2003

2003    IK Triantafillopoulos, AE Karamitros, PA Kyriazopoulos, XI Sotiropoulos, HH Mudhin, NA Papaioannou.

“Chemioprophylaxis for open tibia fractures”.

14th Annual Orthopaedic Congress of Cyprus

Cyprus, November 8-9, 2003

2003    AA Partsinevelos, IK Triantafillopoulos, M Kougialis, P Tsailas, C Kyriakopoulos, E Papadogeorgou, G Babis, AB Zoubos, PN Soucacos.

“Surgical treatment of spastic fixed flexion elbow deformity due to cerebrovascular infarct for a patient with congenital cardiopathy”.

14th Cypress Annual Orthopaedic Congress

Cyprus, 8-9 November 2004

2003    IK Triantafillopoulos, A Partsinevelos, C Lapidaki, M Vekris, AB Zoubos, PN Soucacos.

“The role of central and peripheral nerve block for long-lasting orthopaedic procedures”.

14th Cypress Annual Orthopaedic Congress

Cyprus, 8-9 November 2004

2003    IK Triantafillopoulos, CI Sotiropoulos, HH Mudhin, PA Kyriazopoulos, AE Karamitros, NA Papaioannou.

“The role of serum Ferritin monitoring during orthopaedic infections”.

14th Cypress Annual Orthopaedic Congress

Cyprus, 8-9 November 2004

2004    SG Karas, IK Triantafillopoulos, M Maloney, KF Bowman, AJ Banes. “Anabolic Steroids Enhance the Remodeling and Mechanical Properties of Bioengineered Human Supraspinatus Tendons”.

4th Biennial AAOS/ASES Meeting.
Monterey, CA; October 14, 2004.

Δ.        ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Hellenic publications)

1997    Σφηκάκης ΠΓ, Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ. Προεγχειρητική αξιολόγηση και προετοιμασία ασθενών με προϋπάρχουσα ηπατική νόσο. Acta Chir Hellen 1997, 69: 232-242.

1998    Κοντοστόλης ΣΒ, Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ, Κοντοστόλης ΕΒ, Λεκάκος ΝΛ. Ενδομητρίωση σκωληκοειδούς απόφυσης με συμπτώματα οξείας σκωληκοειδίτιδας σε εγκυμονούσα γυναίκα. Med Ann 1997, 20: 431-434.

1998    Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ, Λεκάκος ΛΝ, Σφηκάκης ΠΓ. Χυλώδης ασκίτης ως εκδήλωση αδενοκαρκινώματος του στομάχου. Acta Chir Hellen 1998, 70 (2): 202-206.         

1999    Τριανταφυλλόπουλος Ι. Διατατική οστεογένεση. Ιστορική αναδρομή, αρχές και τεχνική της διατατικής οστεογένεσης. Info Orthopaedics and Traumatology 1999, 16: 2-4.

2000    ΙΠ Ψυχάρης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΠΙ Παπαγγελόπουλος. Οι νευροπάθειες των κάτω άκρων στους αθλητές. Ανατομική και εμβιομηχανική μελέτη. Acta Orth Traumatol Hellen 2000, 51(2):139-145.

2000    ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Σύγκριση της δράσης της ενοξαπαρίνης και της  βαρφαρίνης στην πρόληψη της θρομβοεμβολικής νόσου μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου. Info Orthopaed Traumatol 2000, 17: 8-9.

2000    ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Μακροχρόνια αποτελέσματα μετά από τη χειρουργική αποκατάσταση μεγάλων και μαζικών ρήξεων του μυοτενόντιου πετάλου. Info Orthopaed Traumatol 2000, 17: 9-10.

2000    ΔΣ Κορρές, ΓΠ Τζαγκαράκης, Ι Βλάμης, Π Μποσκαΐνος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Ο τραυματισμός της σπονδυλικής στήλης σε πολλαπλά επίπεδα. Ιπποκράτης 2000; 8: 63-68.

2000    Στυλιανέση Ευγ, Τριανταφυλλόπουλος Ι, Τριανταφυλλίδης Π, Παπαγελλόπουλος Π, Νικηφορίδης Π. Πρόληψη της επισκληρίδιας ίνωσης μετά από επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη με τη χρήση της απορροφήσιμης ουσίας Adcon-L. Med Ann 2000, 23 (4): 241 – 245.

2000    Ψυχάρης ΙΠ, Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ, Παπαγγελόπουλος ΠΙ. Οι νευροπάθειες των κάτω άκρων στους αθλητές. Ανατομική και εμβιομηχανική ανάλυση. Acta Orhtop Traum Hellen 2000, 51 (2): 139-145.

2000    Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ, Ψυχάρης ΙΠ, Κατέρος Κ, Παπαγγελόπουλος ΠΙ. Ο ρόλος της αρθροσκόπησης στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Acta Orthop Traum Hellen 2000, 51(3): 217 – 221.

2001      Παπαγγελόπουλος ΠΙ, Καρούτης Δ, Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ, Τριανταφυλλίδης Π, Ιωαννίδης Θ, Νικηφορίδης Π. Ισχαιμική νέκρωση μηριαίας κεφαλής. Διάγνωση-Σταδιοποίηση-Θεραπεία. Med Ann 2001; 24(2): 113 – 119.

2002      Ψυχάρης ΙΠ, Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ, Θεμιστοκλέους ΓΣ, Παπαγγελόπουλος ΠΙ, Σάπκας ΓΣ. Σύγχρονη αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου των οστών. Οστούν 2001, 12(3): 186-195.

2001    Λεκάκος ΛΝ, Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ, Σφηκάκης ΠΓ, Τσελεπίδης ΒΣ, Γεωργιάδης ΦΣ, Λεκάκος ΝΛ. Χειρουργική αντιμετώπιση του αδενοκαρκινώματος της καρδιακής μοίρας του στομάχου. Ιατρική 2001, 80(1):61-69.

2003      Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ. Εμβιομηχανική του αρθρικού χόνδρου. Οστούν 2001; 12(4): 250-259.

2002      Ι. Τριανταφυλλόπουλος. Το οστεοπορωτικό κάταγμα και η συσχέτισή του με την οστική πυκνότητα. Σκελετική Υγεία 2002, 1(3): 95-97.

2003      ΙΠ Ψυχάρης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Α Μαυρογένης, Π Παπαγγελόπουλος, Δ Κορρές. Ο ρόλος των διφωσφωνικών στην αντιμετώπιση των οστικών μεταστάσεων. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2002; 53(1):1-6.

2002    ΙΠ Ψυχάρης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Π Παπαγγελόπουλος, ΕΠ Ψυχάρη, Ν Παπαϊωάννου. Επεμβάσεις διάσωσης σκέλους σε όγκους του μυοσκελετικού. Νέες τεχνικές. Ostoun 2002; 13(2): 101 – 109.

2002    Γ Θεμιστοκλέους, Π Παπαγγελόπουλος, ΙΠ Ψυχάρης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Ν Γκανταΐφης, Σ Κοντού. Ρευματική πολυμυαλγία: αξιολόγηση και αντιμετώπιση. Medical Annals 2002; 25(4): 225 – 230.

2002    ΠΙ Παπαγγελόπουλος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΙΠ Ψυχάρης, Π Τριανταφυλλίδης, Κ Κατέρος, Π Νικηφορίδης. Σύγχρονες απόψεις στην πρόληψη της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης. Medical Annals 2002; 25(6): 331 – 336.

2002    Κ. Βαβλιάκης, Δ. Κωστόπουλος, ΙΠ Ψυχάρης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Π. Κυριαζόπουλος, Α. Κανελλόπουλος, Σ. Ηλιόπουλος. Ανευρυσματική οστική κύστη κλείδας σε ασθενή 9 ετών: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2002, 53(3): 205-208.

2003    Κ. Βαβλιάκης, Δ. Κωστόπουλος, Α. Κανελλόπουλος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΙΠ Ψυχάρης, Γ. Παπαδοπούλης, Σ. Ηλιόπουλος. Σπάνια περίπτωση μονόχωρης οστικής κύστης του αστραγάλου που αντιμετωπίστηκε με εφάπαξ έγχυση κορτικοειδούς. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2003, 54(1): 32-37.

2004      ΙΠ Ψυχάρης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Ι Μπενέτος , Α Κανελλόπουλος, Π. Παπαγγελόπουλος. Οξεία οστεομυελίτις στην παιδική ηλικία: έγκαιρη παρέμβαση για αποτελεσματική αντιμετώπιση. Medical Annals 2003; 26(5): 268-272.

2004      ΙΠ Ψυχάρης, ΙΠ Παπαγγελόπουλος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΓΣ Θεμιστοκλέους, ΟΔ Σαββίδου, ΑΦ Μαυρογένης. Ειδικά προβλήματα στη χειρουργική διάσωσης μέλους. Οστούν 2003; 14(2): 152-162.

2003    ΑΦ Μαυρογένης, ΠΙ Παπαγγελόπουλος, ΟΔ Σαββίδου, ΙΠ Ψυχάρης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Ν Ζερβάκης. Ο ρόλος του ορθοπαιδικού στην αντιμετώπιση των οστικών μεταστάσεων. Οστούν 2003; 14(2): 144-151.

2003    ΟΒ Σαββίδου, ΠΙ Παπαγγελόπουλος, ΑΦ Μαυρογένης, ΗΧ Παπαδόπουλος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Π Τριανταφυλλίδης. Πρόοδοι και νέες προκλήσεις στην αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου των οστών. Οστούν 2003; 14(2): 140-143.

2003      ΟΔ Σαββίδου, ΠΙ Παπαγγελόπουλος, ΕΚ Γαλάνη, ΠΙ Μποσκαΐνος, ΗΧ Παπαδόπουλος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα των οστών. Διάγνωση και θεραπεία. Οστούν 2003; 14(2): 132-139.

2004     ΙΧ Φερούσης. ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Π Δάλλας, Α Ζωγραφίδης, Α Παπασπηλιώπουλος, Ν Κωνσταντίνου. Αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης της κλείδας με πλάκα και οστικά αυτομοσχεύματα. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2003; 54(4).

 

 

2003    ΙΧ Φερούσης. ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Π Δάλλας, Α Ζωγραφίδης, Ν Κωνσταντίνου, Α Παπασπηλιώπουλος. Χειρουργική αντιμετώπιση του χρόνιου οπίσθιου κατάγματος-εξαρθρήματος του ώμου με μεταφορά του υποπλάτιου τένοντα. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2003; 54(3).

2003    ΙΧ Φερούσης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Α Ζωγραφίδης, Ν Κωνσταντίνου, Π Δάλλας, Α Μπαρμπιτσιώτη. Αντιμετώπιση των καταγμάτων τριών και τεσσάρων τεμαχίων του εγγύς βραχιονίου: αποτελέσματα και τεχνικά θέματα. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2003; 54(2).

2003    ΙΧ Φερούσης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Α Ζωγραφίδης, Π Δάλλας, Α Παπασπηλιόπουλος, Α Μπαρμπιτσιώτη. Ημιαρθροπλαστική του ώμου για την αντιμετώπιση παραμελημένων καταγμάτων – εξαρθρημάτων του εγγύς βραχιονίου. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2003; 54(3).

2003    ΙΧ Φερούσης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Α Ζωγραφίδης, Π Δάλλας, Α Μπαρμπιτσιώτη, Α Παπασπηλιώπουλος. Αντιμετώπιση του εξαρθρήματος της ακρωμιο-κλειδικής με μεταφορά του κορακο-ακρωμιακού συνδέσμου (τεχνική Weaver – Dunn). Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2003; 54(4).

2003    Φερούσης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Κ Τσερώνης, Π Δάλλας, Α Παπασπηλιώπουλος, Α. Καπότσης. Χειρουργική αντιμετώπιση της ολικού πάχους ρήξεως του μυοτενόντιου πετάλου. Μεσο-πρόθεσμα αποτελέσματα. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica. 2003; 54(2).

2005     ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΑΒ Ζούμπος, ΓΧ Μπάμπης, ΠΝ Σουκάκος. Αντιμετώπιση των ψευδαρθρώσεων του σκαφοειδούς του καρπού με τροποποίηση της τεχνικής Matti-Russe. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica. 2006; 56(4): 151-157.

2005      ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΙΠ Ψυχάρης, ΑΒ Ζούμπος, ΠΝ Σουκάκος. Συσχέτιση κλινικής και ακτινολογικής αξιολόγησης της συντηρητικής αντιμετώπισης των καταγμάτων του κάτω πέρατος της κερκίδας. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica. 2005; 56(4):167-177.

2006      ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΝΑ Παπαϊωάννου. Ο ρόλος της αρθροσκόπησης στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Orthopaedic News, 2007,11:10-15.

 

2012   ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Χειρουργική αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών καταγμάτων στους άνδρες. ANIR, Hellenic Society of Andrology, 2011, 13(1): 34-42.

E.        ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΕΙΩΝ

(Chapters in Hellenic Books and Proceedings)

2001    ΑΒ Ζούμπος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. «Κακώσεις βραχιονίου πλέγματος». Στο: Ορθοπαιδική και Τραυματολογία. ΔΕΠ Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκδόσεις Κωνσταντάρας. Αθήνα, 2001:185-191 (Ευχαριστίες για την επιμέλεια και τη συμμετοχή στη συγγραφή του κεφαλαίου).

2001    ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. «Οστική κάκωση και μηχανισμοί οστικής επιδιόρθωσης και ανακατασκευής». Στο: ΓΣ Σάπκας (εκδ), Εμβιομηχανική, παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης. Εκδόσεις Καφκάς. Αθήνα, 2001:38-44

2001    ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Το συνθετικό πορώδες κεραμικό ως οστικό μόσχευμα στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Στο: ΓΣ Σάπκας (εκδ), Εμβιομηχανική, παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης. Εκδόσεις Καφκάς. Αθήνα, 2001:124-130.

2007      ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΓΣ Σάπκας. Η χειρουργική αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης. Στο: ΓΣ Σάπκας (εκδ) Επίκαιρα θέματα παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Εκδόσεις Καφκάς, Αθήνα 2005: 176-181.

2008      ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Σπάνιες κακώσεις του ανώτερου κορμού σε αθλητές. Στο: ΓΣ Σάπκας (εκδ), Κακώσεις – Παθήσεις στα Αθλήματα Υγρού Στίβου. Εκδόσεις Καφκάς, Αθήνα 2007:181-186.

 

2012    ΑΒ Ζούμπος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Αντιμετώπιση ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς με τροποποιημένη τεχνική Matti-Russe.

Στο: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Δημήτριο Κορρέ. Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρα, Αθήνα 2012, σελ. 271-276.

2012     Ν. Παπαϊωάννου, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, L Khaldi, Ν. Κράλλης, Α. Γαλανός, Γ Λυρίτης. Ο ρόλος της καλσιτονίνης σε πρώιμα και όψιμα στάδια πειραματικά προκλητής οστεοαρθρίτιδας. Μια ιστομορφολογική μελέτη.

Στο: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Δημήτριο Κορρέ. Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρα, Αθήνα 2012, σελ. 337-342.

2013    ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Ι Νικολόπουλος, ΝΑ Παπαϊωάννου. Η βιολογία της διεπιφάνειας οστού – εμφυτεύματος. Η διαδικασία της οστεοενσωμάτωσης και της άσηπτης χαλάρωσης.

Στο: Επετειακός τόμος ΕΕΧΟΤ.

2013    ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΝΑ Παπαϊωάννου. Φυσιολογία και παθολογία των αρθρώσεων.

Στο: Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, Γ. Π. Λυρίτης, 5η έκδοση, Αθήνα 2013. Σελ. 633-649.