Το Σάββατο 9 Νοεμβριου πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του Ινστιτούτου McKenzie στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο Γιάννης Τριανταφυλλόπουλος παρουσίασε στους συνέδρους – που στην πλειονότητα τους ήταν φυσικοθεραπευτές – την Οστεονέκρωση του ισχίου. Τόνισε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης για τον περιορισμό της πάθησης και την αποφυγή ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας. Επίσης, παρουσίασε όλες τις σύγχρονες βιολογικές τεχνικές αντιμετώπισης της οστεονέκρωσης με αφαίρεση της νεκρωτικής περιοχής και αναγέννηση του οστού με τοποθέτηση αυτόλογων μοσχευμάτων ή και μεσεγχυματικών κυττάρων που λαμβάνονται από τον ίδιο τον ασθενή.