Με μεγάλη συμμετοχή επιστημόνων του χώρου της Υγείας πραγματοποιήθηκε η 9η Διημερίδα & Έκθεση «Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας.»

Οι 4 θεματικοί πυλώνες αφορούσαν:
1. Marketing & Διαχείριση
2. Εξελίξεις στο Επάγγελμα
3. Φαρμακευτική Φροντίδα
4. Καινοτομία & Τεχνολογία

Ο κ.Ι.Τριανταφυλλόπουλος συμμετείχε στην στρογγυλή τράπεζα :
«Ιατρός & Φαρμακοποιός : Συνεργικοί Ρόλοι στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.»
Ανέπτυξε τους πυλώνες στην Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τον πρωταγωνιστικό ρόλο ιατρού και φαρμακοποιού, καθώς και τον μέλλοντα σχεδιασμό του Χάρτη Υγείας και του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενών.
Για περισσότερες πληροφορίες : www.medicalmanage.gr