Ομιλία του κ.Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλου στο Athens Shoulder Course στην αίθουσα “Ν.Λούρος” του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ με θέμα : “Η Αρθροσκοπική αποκατάσταση του τραυματικού εξαρθρήματος του ώμου” .