Ομιλία του κ.Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλου στο Athens Shoulder Course στην αίθουσα «Ν.Λούρος» του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ με θέμα : «Η Αρθροσκοπική αποκατάσταση του τραυματικού εξαρθρήματος του ώμου» .