Στο Μακάο της Κίνας, από τις 9 έως 12 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Συνέδριο Αποκατάστασης των Παθήσεων του Αρθρικού Χόνδρου (ICRS

– Inernational Cartilage Repair Society).

Στο συνέδριο συμμετείχε ο κος Ι.Τριανταφυλλόπουλος και αναπτύχθηκαν τα νεότερα δεδομένα όσον αφορά τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του αρθρικού χόνδρου.

Η βιομηχανία έχει αφήσει πίσω της την μεταμόσχευση χονδροκυττάρων σε 2 στάδια λόγω του υψηλού κόστους αλλά και των μέτριων αποτελεσμάτων και στρέφει το ενδιαφέρον της στην έγχυση βλαστοκυττάρων, στην έγχυση PRPs (αυξητικών παραγόντων), στην έγχυση μεσεγχυματικών κυττάρων και στην προσπάθεια εφαρμογής χονδροκυττάρων σε ένα χειρουργικό χρόνο.

Τα μεσεγχυματικά κύτταρα είναι η οικονομικότερη αλλά και αποτελεσματικότερη λύση.

Η καλλιέργεια βλαστοκυττάρων έχει την ίδια αποτελεσματικότητα αλλά είναι πιο ακριβή λύση αφού απαιτεί απομόνωση και καλλιέργεια των βλαστοκυττάρων πριν την τελική τοποθέτηση στον πάσχοντα αρθρικό χόνδρο.

Τα PRPs έχουν ακόμα ένα πρόβλημα στην αξιολόγησή τους αφού υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές επεξεργασίας και απομόνωσής τους. Φαίνεται ότι η ενζυμικός διαχωρισμός είναι καλύτερος από τη φυγοκέντρησή τους.Η έρευνα στρέφεται στην απομόνωση συγκεκριμένων αυξητικών παραγόντωναπό τα PRPs όπως για παράδειγμα του PDGF για την αποτελεσματικότερη δράση στην χονδρογένεση.

Η τοποθέτηση όλων των ανωτέρων κυτταρικών ομάδων (μεσεγχυματικά κύτταρα, βλαστοκύτταρα και χονδροκύτταρα) πρέπει να γίνεται με ανοικτή ή αρθροσκοπική επέμβαση και αφού τοποθετηθούν σε ειδικές μεβράνες – ικριώματα. Αντίθετα η τυφλή ενδοαρθρική έγχυσή τους δεν φαίνεται να έχει τα ίδια καλά αποτελέσματα.

Τα PRPs μπορούν να εγχυθούν διαδερμικά εντός μιας αρθρώσεως αλλά πάλι με αμφίβολα αποτελέσματα ενώ φαίνεται ότι η έγχυσή τους διαδερμικά σε μαλακά μόρια (τένοντες και συνδέσμους) που έχουν υποστεί χρόνια εκφύλιση δεν έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αντίθετα αν προηγηθεί χειρουργικός καθαρισμός της εκφυλιστικής ιστικής βλάβης και στη συνέχεια τοποθετηθούν τα PRPs στην “καθαρή” περιοχή τότε τα αποτελέσματα είναι ανώτερα.

[widgetkit id=”8″ name=”Παγκόσμιο Συνέδριο Αποκατάστασης των Παθήσεων του Αρθρικού Χόνδρου ICRS”]