Πραγματοποίηση Επιστημονικής Ημερίδας με Θέμα την Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική και την τρισδιάστατη Απεικόνιση στην Ορθοπαιδική.

Ο κος Τριανταφυλλόπουλος θα αναπτύξει την Εμβιομηχανική του Αρθρικού Χόνδρου

 

Παρασκευή, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης»

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Συντονισμός: Όλγα Δ. Σαββίδου

15.30-16.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΆΝΩ ΑΚΡΩΝ /ΒΙΟΥΛΙΚΑ
Προεδρείο: Σ. Κουρκούλη ς, G. Vicatos

16.00-16.10 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ο. ΣΑΒΒΙΔΟΥ

16.10-16.20 Οστεοσύνθεση καταγμάτων. Πλάκα – κοχλίες Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

16.20-16.30 Ενδομυελική Ήλωση Κ. ΚΑΤΕΡΟΣ, Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

16.30-16.40 Εμβιομηχανική Αρθρικού Χόνδρου Ι. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

16.40-16.50 Σύνθεση και Εμβιομηχανική των Βιοϋλικών στην Ορθοπαιδική Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

16.50-17.00 Εμβιομηχανική Ώμου και Αρθροπλαστικής Ώμου Ε. ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ

17.00-17.10 Εμβιομηχανική Αγκώνα Π. ΣΤΑΥΛΑΣ

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ/ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
Προεδρείο: Γ. Σάπκας, Ε.Πάσιου

17.10-17.20 Εμβιομηχανική Ισχίου Β. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

17.20-17.30 Εμβιομηχανική Αρθροπλαστικής Ισχίου Ε. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

17.30-17.40 Εμβιομηχανική Γόνατος Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

17.40-17.50 Εμβιομηχανική Αρθροπλαστικής Γόνατος Π. ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗΣ

17.50-18.00 Εμβιομηχανική Ποδοκνημικής-Κύκλος Βάδισης Α. ΜΠΑΔΕΚΑΣ

18.00-18.10 Εμβιομηχανική Σπονδυλικής Στήλης. Μετωπιαία και Οβελιαία Ισορροπία Θ. ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ

18.10-18.25 Εμβιομηχανική Σπονδυλικής Στήλης. Εκτίμηση Παραμέτρων και Αντιμετώπιση Ανωμαλιών Γ. ΣΑΠΚΑΣ

18.25- 18.40 Κατάγματα Λεκάνης. Αξιολόγηση Τεχνικών Αποκατάστασης Καταγμάτων Λεκάνης με «Συσχέτιση Ψηφιακών Εικόνων» (Digital Image Correlation) Σ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ

18.40-18.50 Εμβιομηχανική Επαπειλούμενων Παθολογικών Καταγμάτων σε Μακρά Οστά και στη Σπονδυλική Στήλη Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

18.50-19.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Προεδρείο: Π. Παπαγγελόπουλος, Μ. Λύκισσας

19.15-19.30 Engineering Design and 3D Printing of Orthopaedic Implants G. VICATOS

19.30-19.45 Τρισδιάστατη Ψηφιακή Τεχνολογία στην Ορθοπαιδική (Απεικόνιση) Π. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

19.45-20.00 Συνέργεια Ορθοπαιδικής Μηχανολογίας για Βελτιστοποίη ση Ορθοπαιδικών Επεμβάσεων (Models) Ι. ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ

20.00-20.15 Κλινικές Εφαρμογές των Εξατομικευμένων Εμφυτευμάτω ν στη ν Ορθοπαιδική Π. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

20.15-20.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ