Στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ορθοπεδικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα τις σύγχρονες εξελίξεις στη θεραπεία των αθλητικών κακώσεων. Ο υπεύθυνος του ιατρικού τμήματος της ΑΕΚ κος Π. Νικολάου ήταν ο συντονιστής ενώ ο κος Ι. Τριανταφυλλόπουλος ανέπτυξε τους σύγχρονους τρόπους αποκατάστασης των βλαβών του αρθρικού χονδρού στα γόνατα των αθλητών. Η πλειονότητα των επεμβάσεων αυτών πραγματοποιούνται αρθροσκοπικά και χρησιμοποιούνται βιολογικά υλικά που παρασκευάζονται σε ελληνικά εργαστήρια υψηλών προδιαγραφών.