Επί ελληνικού εδάφους, στο Costa Navarino πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο της German-Austrian-Swiss Society for Orthopaedic Traumatologic Sports Medicine (GOTS). Στο συνέδριο αυτό ο κος Τριανταφυλλόπουλος ανέπτυξε στους ξένους συναδέλφους τις χειρουργικές και αρθροσκοπικές τεχνικές αποκατάστασης των αθλητικών κακώσεων του αρθρικού χόνδρου που εφαρμόζονται στη χώρα μας καθώς και τα αποτελέσματά τους μέχρι την επιστροφή του αθλητή στο άθλημά του. Το σίγουρο είναι και στην Ελλάδα εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης με αποτελέσματα συγκρίσιμα με αυτά των ξένων κέντρων!
[widgetkit id=”3″]