Η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή κου Ι. Τριανταφυλλόπουλου κέρδισε το πρώτο βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ) που παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο της
ΕΕΧΟΤ τον Οκτώβριο 2018.

Η πρωτότυπη εργασία αφορά έρευνα σε πειραματόζωα για τη βελτίωση της συρραφής νεύρων με χρήση αυξητικών παραγόντων και μεσεγχυματικών κυττάρων.

Η πειραματική μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Έρευνας των Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παθολογοανατομίας του Νοσοκομείου ΚΑΤ.