Σηκωθείτε στους αγκώνες και μείνετε 10 sec κρατώντας τα ισχία στο έδαφος


Σηκωθείτε στις παλάμες και μείνετε 10 sec κρατώντας τα ισχία στο έδαφος


Με τα χέρια στη μέση και τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα εκτελέστε υπερέκταση και μείνετε 10 sec.


Τοποθετείστε τα χέρια στη μέση και ανασηκώστε ελαφρώς την κεφαλή και τον θώρακα μετρώντας 10 sec


Σε πρηνή θέση, ανασηκώστε το ένα σκέλος με τεντωμένο το γόνατο και το αντίθετο μέλος με τεντωμένο τον αγκώνα και μετρείστε 10 sec.


Εκτελέστε ήπια κοιλιακούς με σύσπασή τους και ταυτόχρονη ανύψωση κεφαλής και ώμων. Διατηρείστε τα γόνατα σε κάμψη.


Εκτελέστε ανυψώσεις του κάθε σκέλους χωριστά με τεντωμένο γόνατο και σύσπαση των κατώτερων κοιλιακών.

Επαναλάβετε κάθε άσκηση 10 φορές (επαναλήψεις) χ 3 set.
1-2 φορές την ημέρα είναι αρκετές.