ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗN ΟΜΣΣ

Η θεραπευτική άσκηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι στη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και στην ανακούφιση συμπτωμάτων που δημιουργούνται από κακή στάση. Στόχος της άσκησης είναι :

  • βελτίωση της ευκαμψίας – ελαστικότητας του ατόμου μέσω διάτασης της κοίλης πλευράς της σκολίωσης, αύξηση της μυϊκής δύναμης του κορμού καθώς και όλων των μυών υπεύθυνων για τις στροφικές κινήσεις άνω και κάτω άκρων
  • ανακούφιση μυϊκών σπασμών και πόνων
  • έλεγχος βάρους – βελτίωση του καρδιοαναπνευστικού έργου
  • ψυχολογική στήριξη του ατόμου

Οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται με την επίβλεψη – καθοδήγηση του φυσικοθεραπευτή τόσο σε περιπτώσεις μετεγχειρητικές, διόρθωσης σκολίωσης, όσο και σε περιπτώσεις απλής λειτουργικής σκολίωσης.
Οι ασκήσεις χωρίζονται σε δυο κύριες ομάδες: διατάσεις και ενδυναμώσεις
Γενικός κανόνας και για τις δυο είναι ότι πρέπει να γίνονται αργά, κατανοητά και με σωστές αναπνοές. Σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση αποτελούν οι αναπνευστικές ασκήσεις καθώς μειώνουν το αναπνευστικό έργο και ενισχύουν τους αναπνευστικούς μυς του κορμού.

Καλή Επιτυχία!!!