Το πρόγραμμα ασκήσεων που ακολουθεί έχει δημιουργηθεί για να ανακτηθεί η κινητικότητα στην άρθρωση της ποδοκνημικής και να βελτιωθεί η ελαστικότητα των μυών οι οποίοι την κινούν. Σε περίπτωση  τραυματισμού στην περιοχή πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ασκήσεις πρέπει να συμβουλευτείτε τον φυσικοθεραπευτή σας. Το πρόγραμμα πρέπει να εκτελείτε 3 φορές την μέρα χωρίς να αυξάνει ή να προκαλεί πόνο.

Άσκηση 1

Κάμψη –έκταση ποδοκνημικής (εικόνα 1) . Kινήστε το πόδι σας όσο πιο κάτω και πάνω μπορείτε χωρίς να νιώθετε πόνο. Επαναλάβετε 20 φορές.

g

Εικόνα 1- Κάμψη –έκταση ποδοκνημικής

Άσκηση 2

Στροφές ποδοκνημικής ( εικόνα 2) . Ενώ τα δάκτυλα του ποδιού σας παραμένουν ψηλά στρέφετε το πόδι σας μια φορά έξω και μια μέσα , επαναλαμβάνετε 20 φορές.

2

Εικόνα 2 -Στροφές ποδοκνημικής

Άσκηση 3

Περιστροφές ποδοκνημικής (εικόνα 2) . Εκτελέστε περιστροφές δημιουργώντας όσο πιο μεγάλο κύκλο μπορείτε χωρίς να νιώθετε πόνο.

3

Εικόνα 3- Περιστροφές ποδοκνημικής