Διάταση τετρακέφαλου

Οι παρακάτω διατάσεις έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την ελαστικότητα των τετρακέφαλων μυών.
Ξεκινώντας το πρόγραμμα διάτασης διατηρούμε την τελική θέση της διάτασης 15 δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνουμε 3 φορές ασκώντας ήπια δύναμη χωρίς πόνο. Την παραπάνω διαδικασία την επαναλαμβάνουμε 3 φορές την μέρα . Έπειτα όσο βελτιώνεται η ελαστικότητά σας, αυξάνετε την συχνότητα, την διάρκεια και την ένταση της διάτασης πάντα με απουσία πόνου.

Διάταση 1

Στεκόμαστε όρθιοι στηριζόμενοι σε μια καρέκλα ή ένα τραπέζι. Κρατάμε την φτέρνα μας στην περιοχή των γλουτών, τα γόνατα μας βρίσκονται στο ίδιο ύψος και η σπονδυλική μας στήλη ευθεία μέχρι να νιώσουμε  μια ήπια διάταση στην πρόσθια επιφάνεια των μηρών ( εικόνα 2). Μείνετε σε αυτή την στάση για 15 δευτερόλεπτα  και επαναλάβετε 3 φορές, απουσία πόνου.

Διάταση 2

Ξεκινάμε ξαπλωμένοι μπρούμυτα , φέρνουμε την φτέρνα μας στον  αντίστοιχο γλουτό μας, κρατάμε τα γόνατα μας το ίδιο λυγισμένα και την σπονδυλική μας στήλη ευθεία μέχρι να νιώσουμε  μια  ήπια διάταση στην πρόσθια επιφάνεια των μηρών ( εικόνα 3). Μείνετε σε αυτή την στάση για 15 δευτερόλεπτα  και επαναλάβετε 3 φορές, απουσία πόνου.

Διάταση 3

( προχωρημένη διάταση)
Ξεκινάμε την διάταση με το πόδι που διατείνεται πίσω (εικόνα 4). Κρατάμε την σπονδυλική μας στήλη σε ευθεία θέση, φέρνουμε την φτέρνα μας στον  αντίστοιχο γλουτό μας, μέχρι να νιώσουμε μια ήπια διάταση στην πρόσθια επιφάνεια του μηρού. Μείνετε σε αυτή την στάση για 15 δευτερόλεπτα  και επαναλάβετε 3 φορές, απουσία πόνου.