Οι παρακάτω διατάσεις έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την ελαστικότητα των μυών που βρίσκονται στο πίσω μέρος της κνήμης (γαστροκνήμιο και υποκνημίδιος, εικόνα 1). Σε περίπτωση τραυματισμού στην περιοχή πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ασκήσεις πρέπει να συμβουλευτείτε τον φυσικοθεραπευτή σας.

Ξεκινώντας το πρόγραμμα διάτασης διατηρούμε την τελική θέση της διάτασης 15 δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνουμε 3 φορές ασκώντας ήπια δύναμη χωρίς πόνο. Την παραπάνω διαδικασία την επαναλαμβάνουμε 3 φορές την μέρα. Έπειτα όσο βελτιώνετε η ελαστικότητα σας αυξάνετε την συχνότητα , την διάρκεια και την ένταση της διάτασης πάντα με απουσία πόνου.

5

Εικόνα 1

Διάταση υποκνημίδιου

Ξεκινάμε την διάταση με τα χέρια μας να σπρώχνουν τον τοίχο και το πόδι όπου θέλουμε να κάνουμε διάταση μπροστά όπως φαίνεται στην εικόνα 2. Η φτέρνα μας ακουμπήσει ολόκληρη στο πάτωμα. Έπειτα μετακινούμε το γόνατο μας μπροστά προς τα δάχτυλα μας μέχρι να νιώσουμε μια ήπια διάταση στην περιοχή της γάμπας ή του αχίλλειου τένοντα (εικόνα 2). Μείνετε σε αυτή την στάση για 15 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε 3 φορές, απουσία πόνου.

53

Εικόνα 2 διάταση υποκνημίδιου (δεξί πόδι)

Διάταση γαστροκνημίου

Ξεκινάμε την διάταση με τα χέρια μας να σπρώχνουν τον τοίχο και το πόδι όπου θέλουμε να κάνουμε διάταση πίσω όπως φαίνεται στην εικόνα 3. Η φτέρνα μας ακουμπήσει ολόκληρη στο πάτωμα. Έπειτα μετακινούμε το αντίθετο γόνατο μας μπροστά προς τα δάχτυλα μας μέχρι να νιώσουμε μια ήπια διάταση στην περιοχή της γάμπας ή του αχίλλειου τένοντα (εικόνα 3). το γόνατο όπου κάνουμε την διάταση μένει τεντωμένο. Μείνετε σε αυτή την στάση για 15 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε 3 φορές, απουσία πόνου.

44

Εικόνα 3 διάταση γαστροκνημίου (αριστερό πόδι)