Α. ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

1975-1981:

1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ύδρας, Βαθμός αποφοίτησης: Πολύ Καλά (Α)

1981-1984:

Μεικτό Γυμνάσιο Ελληνικού, Βαθμός αποφοίτησης: Άριστα (19 3/15)

1984-1987

Μεικτό Γενικό Λύκειο Ελληνικού, Βαθμός αποφοίτησης: Άριστα (18 6/11)

 Β. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 1988-1994

Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με βαθμό: 606/640

Βαθμός αποφοίτησης: Λίαν Καλώς (8,2/10)

01/12/1994

Χορήγηση Άδειας Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος

Αριθμός Αδείας: ΥΓ 50741 / 1-12-94, Νομαρχία Πειραιώς

Γ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Εξειδίκευση

1996-1997

Έμμισθος Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής

Β’ Χειρουργική Κλινική, Τζάνειο Γ.Π.Ν. Πειραιώς

Διευθυντής: Καθηγ. Νικόλαος Λ. Λεκάκος

1998-2003

Έμμισθος Ειδικευόμενος Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας

Α’ Ορθοπεδική Κλινική Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Κ.Α.Τ. Κηφισιάς

Καθηγητής: Παναγιώτης Ν. Σουκάκος

Τίτλος ειδίκευσης

2004

Ορθοπεδικός

Διδακτορική Διατριβή

2000 – 2004

«Ο ρόλος της φερριτίνης ορού ως προγνωστικός και διαγνωστικός δείκτης των ορθοπεδκών λοιμώξεων»

Κλινικο-εργαστηριακή μελέτη

Α’ Ορθοπεδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Βαθμός αποδοχής: ΑΡΙΣΤΑ

Αρχικά, επιβεβαιώθηκε ο ρόλος των ΤΚΕ ,CRP και WBC ως δεικτών φλεγμονής και των SGOT, SGPT, LDH, CPK ως δεικτών ιστικής καταστροφής. Η σημαντικότερη όμως διαπίστωση ήταν η θετική συσχέτιση των μεταβολών της Φερριτίνης ορού με την πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικής ή μετατραυματικής οστικής λοίμωξης. Με υψηλή ευαισθησία μπορεί να προβλεφθεί η εμφάνιση λοίμωξης ενώ αντίθετα με υψηλή ειδικότητα να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παρουσίασης αυτής της επιπλοκής. Η δεύτερη αύξηση των τιμών της Φερριτίνης μετά την επιστροφή της σε τιμές ανάλογες της τιμής εκκίνησης (baseline)  ή η διατήρηση επιπέδων υψηλών τιμών (plateaux) προηγείται χρονικά της εκδήλωσης της οστικής λοίμωξης. Η Hb παρουσίασε αντιστρόφως ανάλογη εξέλιξη από τη Φερριτίνη ορού γεγονός που εξηγείται από τον ρόλο τους στον μεταβολισμό του σιδήρου και την παθογένεση της αναιμίας χρονίας νόσου. Τέλος, σημαντική ήταν η διαπίστωση ότι, οι ποσοστιαίες μεταβολές των μεταβλητών παρουσίασαν μεγαλύτερη συσχέτιση με την εμφάνιση ή όχι μετεγχειρητικής ή μετατραυματικής οστικής λοίμωξης σε σύγκριση με τις απόλυτες τιμές των μεταβλητών αυτών.

Η παρακολούθηση (monitoring) της Φερριτίνης ορού ταυτόχρονα με άλλους συχνά χρησιμοποιούμενους εργαστηριακούς δείκτες λοίμωξης αυξάνει την διαγνωστική ακρίβεια και περιορίζει την ανάγκη εκτέλεσης περισσότερο πολύπλοκων, χρονοβόρων, υψηλού κόστους και μη εύκολα ανεκτών από τον ασθενή παρακλινικών εξετάσεων. Επιπρόσθετα, η μελέτη αυτή προτρέπει σε μια διαφορετική αξιολόγηση των δεικτών οστικής λοίμωξης μέσω της καταγραφής και ανάλυσης όχι μόνο των απολύτων τιμών των δεικτών αλλά και των ποσοστιαίων μεταβολών αυτών.

 • Βιβλιογραφικές αναφορές της διδακτορικής διατριβής:

Μουρίκης Α. Η επίπτωση της ίσχαιμης περίδεσης κατά τις αρθροπλαστικές του γόνατος στους φλεγμονώδεις αιματολογικούς δείκτες και στα αέρια αίματος. Διατριβή επι διδακτορία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2006.

 • Προφορικές ανακοινώσεις σε Διεθνείς Επιστημονικές Εκδηλώσεις της διδακτορικής διατριβής:

2002       IK Triantafilopoulos, IP Psicharis, N Papaioannou. Serrum ferritin as alternative indicator of postoperative infection in orthopaedic patients. 21st Annual Meeting of the European Bone & Joint Infection Society. Athens, Greece, May 13th-June 1st 2002

 • Περιλήψεις σε επιστημονικά περιοδικά της διδακτορικής διατριβής:

2009       ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Ο ρόλος της Φερριτίνης του Ορού ως προγνωστικός και διαγνωστικός δείκτης των οστικών λοιμώξεων. Σκελετική Υγεία 2009;(1):36-37.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

1998-

ATLS (Advanced Trauma Life Support)

Πρόγραμμα A.T.L.S. Πανεπιστημίου Αθηνών

Διοργανωτής:

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Γ. Ανδρουλάκης

2007-2009

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (M.Sc.) με θέμα:

«Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών»

Διοργανωτής:

Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος « Θ. Γαροφαλίδης» , Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Διάρκεια Προγράμματος: 2 έτη

Χώρος: ΕΕΠΜΣ «Θ. Γαροφαλίδης»

Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής Γ.Π. Λυρίτης

Διπλωματική Εργασία:

«Η αξιολόγηση της κινηματικής των βιοχημικών δεικτών λοίμωξης του μυοσκελετικού συστήματος»

Επιβλέπων: Νικόλαος Παπαϊωάννου, Αναπλ. Καθηγητής Ορθοπεδικής

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

Γ. Λυρίτης, Καθηγητής Ορθοαπιδικής

Ν. Παπαϊωάννου, Αναπλ. Καθηγ. Ορθοπεδικής

Ευστ. Χρονόπουλος, Επίκ. Καθηγ. Ορθοπεδικής

Βαθμός αποδοχής διπλωματικής εργασίας: ΑΡΙΣΤΑ

2010

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο: Εκπαίδευση στις Εκπαιδευτικές Τεχνικές.

Για νέα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Φορέας: Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τον WHO (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας)

Υπεύθυνος Σεμιναρίου: Καθηγητής Νευρολογίας κος Βασιλόπουλος

Αθήνα, Crown Plaza Hotel, 7-9 Οκτώβρη 2010

Μετεκπαίδευση στο Εξωτερικό

1991

Elective in Cardiothoracic Surgery (1 μήνας)

Division of Cardiothoracic Surgery, Department of Surgery

University of South Alabama, USA

Director: Ass.Prof. Dimitris J Nikas, MD, FACS

2002

Clinical and Research Fellowship in Shoulder Surgery (6 μήνες)

Department of Orthopaedics

University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA

Chairman: Professor William E Garret Jr., MD, PhD

Fellowship Director: Assist. Prof. Spero G Karas, Chief Shoulder and Elbow Service

2004

EFORT Traveling Fellowship (1 εβδομάδα)

The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT).

The Netherlands, 19-26 September 2004

EFORT President: George Bentley, DSc, ChM, FRCS

EFORT National Delegate: Rob GHH Nelissen, MD, PhD

2004 – 2005

Clinical Fellowship in Sports Orthopaedic Surgery (1 έτος)

Έμμισθη Νοσοκομειακή Θέση (Specialist Orthopaedic Registrar)

British General Medical Council (GMC) Full Reg. Number: 6087550

Friarage Hospital and Duchess of Kent Military Hospital

Northallerton, North Yorkshire, United Kingdom

Fellowship Director: Mr. Louw van Niekerk, FRCS(Ed),FRCS (Orth) Consultant Orthopaedic Surgeon

Chief of Service: Professor Paul Gregg James Cook University Hospital, Middlesbrough

2006

Visiting Orthopaedic Surgeon at Emory University, Atlanta, USA   (2 εβδ/δες)

Emory University, Emory Sports Medicine Center, Atlanta, Georgia, USA

Spero G Karas, Ass. Professor of Orthopaedic Surgery, Shoulder, Knee & Elbow Surgery.

Εντατικό πρόγραμμα παρακολούθησης χειρουργείων και κλινικών χειρουργικής του ώμου με κύριο αντικείμενο την αρθροσκοπική αποκατάσταση παθήσεων του μυοτενόντιου πετάλου και ασταθειών του ώμου καθώς και αρθροπλαστικών (ολικών, υφολικών και ανάστροφων) του ώμου. Στο πρόγραμμα επίσης περιλήφθησαν 3 workshops:

 1. Reverse Shoulder Arthroplasty Workshop, Chicago, OLC, June 8th 2006. (Encore Medical)
 2. Reverse Shoulder Arthroplasty Workshop, Pittsburg, June 15th 2006-06-21 (Encore Medical)
 3. Shoulder Arthroscopy Cadaveric Study for Coracoid Impingement Syndrome Atlanta, Saturday 17th 2006 (Arthrex)

2016

Visiting Orthopaedic Surgeon at James Cook University and NHS trust, UK

Supervisor: Louw van Niekerk, Consultant Orthopaedic Surgeon,

Επίσκεψη σε κέντρα της Βόρειας Αγγλίας:

 1. James Cook University, Middlesbrough, N. Yorkshire
 2. Friarage Hospital, Northallerton, N. Yorkshire
 3. BMI Woodlands, Darlington, N. Yorkshire
 4. The Cumberland Infirmary, North Cumbria University Hospitals
 5. Queen Elizambeth Hospital, Gateshead, Tyne and Wear

Εντατικό πρόγραμμα παρακολούθησης χειρουργείων και κλινικών με κύριο αντικείμενο την αρθροσκοπική αποκατάσταση παθήσεων γόνατος, μονοδιαμερισματικές αρθροπλαστικές γόνατος και οστεοτομίες γύρω από το γόνατο.

• Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας

Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας

Fellow of the European Board of Orthopaedics and Traumatology (FEBOT)

(κατόπιν εξετάσεων)

Μαδρίτη, 2005

• Ξένες γλώσσες

Αγγλική

(Άριστα, First Certificate in English, University of Cambridge)

Ιταλική

(Άριστα, Diploma Superiore, University of Perugia)

Γερμανική

(Καλώς, Zertificat, Goethe Institute)