(Ιανουάριος 1995-Ιανουάριος 1996) 

12μηνη Υπηρεσία Υπαίθρου 

Περιφερειακό Ιατρείο Νέας Φιγαλίας, Νομός Ηλείας.

Γ.Ν.Ν. και Κ.Υ. Κρεστένων, Νομός Ηλείας. 

Διευθυντής: Δρ. Σολωμός Σπυρίδης, Παθoλόγος