1. 4Οη Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών ΕΚΠΑ της 08/11/2017Χρηματοδότης: Έσοδα από Δίδακτρα – Μεταπτυχιακά
  Αποδέκτης: ΕΚΠΑ – Ισμήνη-Νίκη Δοντά
  Αντικείμενο: ΜΠΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών»
  Έρευνα: 9315
  Επιτροπή αξιολόγησης η οποία έχει αρμοδιότητα τη αξιολόγηση των υποψηφίων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο πλαίσιο προσκλήσεων, που θα διενεργηθούν για την επιλογή πρόσθετου επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού που θα ασχοληθεί στο πλαίσιο του έργου ή προγράμματος με Κ.Ε. 9315 και τίτλο «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών».

Σύνθεση Επιτροπής:

  • Ισμήνη – Νίκη Δοντά, καθηγήτρια (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Τακτικό μέλος
  • Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Επίκ. Καθηγητής, Τακτικό μέλος
  • Γεώργιος Λάμπρου, ΕΔΙΠ, Τακτικό μέλος

 

 1. 44η Συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ της 31/10/2018

Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)/ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ

Αποδέκτης: ΕΚΠΑ – Ισμήνη-Νίκη Δοντά

Αντικείμενο: ΜΠΣ «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών»

Έρευνα: 15194

Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου ως την περαίωσή του.

Σύνθεση Επιτροπής:

1) Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής, Καθηγητής, μέλος ΔΕΠ

2) Γεώργιος Λάμπρου, μέλος ΕΔΙΠ

3)  Γεώργιος Κινικλής, μέλος ΙΔΑΧ

 

 1. 45η Συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ της 07/11/2018

Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)/ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ

Αποδέκτης: ΕΚΠΑ – Ισμήνη-Νίκη Δοντά

Αντικείμενο: ΜΠΣ «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών»

Έρευνα: 15194

Θέμα:     Αυτό-οργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοϊατρικές Εφαρμογές

Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα α) την αξιολόγηση υποψηφιοτήτων που θα τεθούν στο πλαίσιο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) την σύνταξη πίνακα κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της κάθε πρόσκλησης και γ) την εισήγηση της επιλογής πρόσθετου επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού, και λοιπού  προσωπικού προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15194 και τίτλο «Αυτό-οργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοϊατρικές Εφαρμογές».

Σύνθεση Επιτροπής:

1) Ισμήνη – Νίκη Δοντά, καθηγήτρια (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Τακτικό μέλος

2) Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Επίκ. Καθηγητής, Τακτικό μέλος

3) Γεώργιος Λάμπρου, ΕΔΙΠ, Τακτικό μέλος

 

 1. 79η συνεδρίαση του ειδικού επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ της 29/05/2019

Χρηματοδότης: Έσοδα από Δίδακτρα – Μεταπτυχιακά

Αποδέκτης: ΕΚΠΑ – Ισμήνη-Νίκη Δοντά

Αντικείμενο: ΜΠΣ «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών»

Έρευνα: 15423

Επιτροπή αξιολόγησης η οποία έχει αρμοδιότητα την αξιολόγηση των υποψηφίων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο πλαίσιο προσκλήσεων, που θα διενεργηθούν για την επιλογή πρόσθετου επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού που θα ασχοληθεί στο πλαίσιο του έργου ή προγράμματος με Κ.Ε. 15423 και τίτλο «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών – Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών».

Σύνθεση Επιτροπής:

1) Ισμήνη – Νίκη Δοντά, καθηγήτρια (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Τακτικό μέλος

2) Ιωάννης Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Επίκ. Καθηγητής, Τακτικό μέλος

3) Γεώργιος Λάμπρου, ΕΔΙΠ, Τακτικό μέλος