Ονοματεπώνυμο:

Ιωάννης Κων. Τριανταφυλλόπουλος

Ημερομηνία γέννησης:

26 Ιουνίου 1969

Τόπος γέννησης:

Αθήνα, Ν. Αττικής, Ελλάδα

Υπηκοότητα:

Ελληνική

Ιατρείο:

Δήμητρος 6, 15122  Μαρούσι

Ν. Αττικής, Ελλάδα

Τηλ./fax. +30-210-6124007