Α. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (international publications)

Πειραματικές μελέτες (experimental studies)

2002

IK Triantafillopoulos, PJ Papagelopoulos, PK Politi, PA Nikiforidis. Articular changes in experimentally induced patellar trauma. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2002 May; 10(3):144-153.

(IF: 3,149,  Citations: 10)

2004

IK Triantafillopoulos, AJ Banes, KF Bowman Jr., M Maloney, WE Garrett Jr., SG Karas. Nandrolone Decanoate and Load Increase Remodelling and Strength in Human Supraspinatus Bioartificial Tendons. Am J Sports Med 2004; 32(4):934-943.

(IF: 6,093,  Citations: 27)

NA Papaioannou, N Krallis, IK Triantafillopoulos, L Khaldi, I Donta, GP Lyritis. Optimal Timing of Research after Anterior Cruciate Ligament Resection in Rabbits. Contemp Top Lab Anim Sci 2004 Nov; 43(6):22-27.

(IF: 5,1,  Citations: 23)

WP Silver, RA Creighton, IK Triantafιllopoulos, AC Devckota, PS Weinhold, SG Karas. Thermal Microdebridement does not affect the Time Zero Biomechanical Properties of Human Patellar Tendons. Am J Sports Med 2004; 32(8):1946-1952.

(IF: 6,093,  Citations: 7)

2007

NA Papaioannou, IK Triantafillopoulos, L Khaldi, N Krallis, A Galanos, GP Lyritis. Effect of calcitonin in early and late stages of experimentally induced osteoartrhitis. A histomorphometric study. Osteoarthritis and Cartilage 2007; 15:386-395.

(IF: 4,879,  Citations: 34)

I Triantafillopoulos, A Panagopoulos, L van Niekerk. Isometric behaviour of the reconstructed medial patellofemoral ligament using two different femoral pulleys: a cadaveric study. Med Sci Monit, 2007; 13(9): Br181-187.

(IF: 1,980,  Citations: 8)

2014

K Lampropoulou-Adamidou, I Dontas, IP Stathopoulos, L Khaldi, P Lelovas, J Vlamis, IK Triantafillopoulos, NA Papaioannou. Chondroprotective Effect of High-Dose Zolendronic Acid: An Experimental Study in a Rabbit Model of Osteoarthritis. J Orth Res Soc, 2014 DOI 10.1002/jor.22712

(IF: 3,043,  Citations: 12)

Κλινικές μελέτες (clinical studies)

2002

Lekakos LN, Triantafillopoulos IK, Milingos MD, Sfikakis PG. Adenocarcinoma of the gastric cardia: Treatment via a left thoracoabdominal approach. Am Surg 2002; 68(7):584-590.

(IF: 0,610,  Citations: 5)

2004

Nikiforidis PA, Babis GC, Triantafillopoulos IK, Themistokleous GS, Nikolopoulos K. Avulsion fractures of the tibial tuberosity in adolescent athletes treated by internal fixation and tension band wiring. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2004; 12(4):271-276.

(IF: 3,149,  Citations: 21)

2007

Panagopoulos, L. van Niekerk, I. Triantafillopoulos. MPFL reconstruction for recurrent patella dislocation: a new surgical technique and review of the literature. Int J Sports Med 2007; 28:1-7.

(IF: 2,132,  Citations: 78)

Kumar, IK Triantafillopoulos, A. Panagopoulos, S. Fitzgerald, L. van Niekerk. Deficiencies of MRI in the diagnosis of chronic symptomatic lateral ankle ligament injuries. Foot Ankle Surg 2007; 13:171-176.

(IF: 1,014,  Citations: 16)

2011

AB Zoubos, IK Triantafyllopoulos, G Babis, PN Soucacos, A modified Matti-Russe technique for the treatment of scaphoid waist non-union and  pseudarthrosis.  Med Sci Monit. 2011; 17(2):MT7-12.

(IF: 1,980,  Citations: 10)

2012

AP Panagopoulos, L van Niekerk, IK Triantafillopoulos. Autologous Chondrocyte Implantation for Knee Cartilage Injuries: Moderate Functional Outcome and Performance in Patients with High-Impact Activities. Orthopaedics 2012, 35(1):10.

(IF: 1,608,  Citations: 25)

2013

Panagopoulos, P Tsoumpos, K Evangelou, C Georgiou, IK Triantafillopoulos. Late prosthetic shoulder hemiarthroplasty after failed management of complex proximal humeral fractures. Advanc Orthop 2013; Epub, Article ID: 403580 DOI 10.1155/2013/403580.

(IF: -,  Citations: 6)

Lampropoulou-Adamidou, S. Tournis, A. Balanika, I. Antoniou, I.P. Stathopoulos, Ch. Baltas, I.K. Triantafillopoulos, N.A. Papaioannou. Sequential treatment with teriparatide and strontium ranelate in a post-menopausal woman with atypical femoral fractures after long-term bisphosphonate administration. Hormones 2013; 12(4):591-597.

(IF: -,  Citations: 10)

2014

Tournis S, Antoniou JD, Liakou CG, Christodoulou J, Papakitsou E, Galanos A, Makris K, Marketos H, Nikopoulou S, Tzavara I, Triantafyllopoulos IK, Dontas I, Papaioannou N, Lyritis GP, Alevizaki M. Volumetric bone mineral density and bone geometry assessed by peripheral quantitative computed tomography in women with differentiated thyroid cancer under TSH suppression. Clin Endocrinol (Oxf). 2014 Jul 19. doi: 10.1111/cen.12560. [Epub ahead of print]

(IF: -,  Citations: 25)

2017

Augoulea, E. Tsakonas, I.Triantafyllopoulos, D. Rizos, E. Armeni, N. Tsoltos, S. Tournis, E.Deligeoroglou, A. Antoniou, I. Lambrinoudaki. Comparative effect of denosumab or bisphosphonate treatment on bone mineral density and calcium metabolism in postmenopausal women. J Musculoskelet Neuronal Interact 2017; 17(1):444-449.

(IF: 1,562  Citations: 3)

I.K. Triantafyllopoulos, K. Lampropoulou-Adamidou, N.P.Schizas, E.V. Karadimas. Surgical Treatment of Acute Type-V Acromioclavicular Joint Dislocation in Professional Athletes: an Anatomic Ligament Reconstruction with Synthetic Implant Augmentation. Journal of Shoulder and Elbow Surgery 2017.

(IF: 2,865,  Citations: 7)

2018

Stasi, G. Papathanasiou, E. Chronopoulos, A Galanos, N.A. Papaioannou, I.K. Triantafyllopoulos. Association between abductor muscle strength and functional outcomes in hip-fractured patients: a cross-sectional study. J Musculoskelet Neuronal Interact 2018 Dec 1; 18(4):530-542.

(IF: 1,562,  Citations: 1)

2019

Roussos, A. Smirniotou, A. Philippou, A. Galanos, I.K. Triantafyllopoulos. Effect of running environment and slope gradient on lower limb muscle activation. Am J Sports Science, 2019; 7(1):20-25

(IF: -,  Citations: 0)

Ch. Argyrou, E. Karliafti, K. Lampropoulou-Adamidou, S Tournis, K Makris, G. Trovas, I. Dontas. I.K.Triantafyllopoulos. Effect of calcium and vitamin D supplementation with and without collagen peptides on bone turnover in postmenopausal women with osteopenia. Journal of Musculoskelatal and Neuronal Interactions (accepted/InPress)

(IF: 1,562,  Citations: – )

Aktsiali, T Papachrysanthou, I. Griveas, Ch. Andriopoulos, P. Sitaras, I.K. Triantafyllopoulos, G.I. Lambrou. Treatment with Cinacalcet in Hemodialysis patients with Severe Secondary Hyperparathyrodism, Influences Bone Mineral Metabolism and Anemia Parameters. Current Drug Therapy 2019 (E-pub Ahead of Print). DOI 10.2174/1574885514666190802144629

(IF: -,  Citations: – )

Περιγραφή περιπτώσεων (case reports)

2003

Khan SH, Oh KT, Perraki AD, Cohen KL, Triantafillopoulos IK. Ophthalmic manifestations of Schimke Immuno-Osseous Dysplasia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003; 44:3574

(IF: 3,812,  Citations: -)

2004

Themistocleous GS, Boscainos PJ, Apostolou CD, Triantafillopoulos IK, Papagelopoulos PJ, Korres DS. Ipsilateral fractures of the proximal, mid-shaft and distal humerous. A case report. Eur J Orthop Surg Traumatol 2004; 14: 32-34.

(IF: 0,181,  Citations: 4)

2007

GS Sapkas, A Tzoutzopoulos, FC Tsoukas, IK Triantafillopoulos. Spontaneous Tibialis Anterior Tendon Rupture. Delayed Repair with Free Sliding Tibialis Anterior Tendon Graft. Am J Orthop 2008; 37(12):E213-E216.  

(IF: -,  Citations: 4)

2013

I.K. Triantafyllopoulos, A.M. Panagopoulos, G.S. Sapkas. Mid-thoracic spinal injuries during horse racing: Report of 3 cases and review of causative factors and prevention measurements. Case Reports in Orthopaedics 2013, Epub, Article ID 715409, DOI 10.1155/2013/715409

(IF: 0,38,  Citations: 5)

2015

Tournis, AD Dede, C Savvidis, IK Triantafyllopoulos, A Kattamis, N Papaioannou. Effects of teriparatide retreatment in a patient with b-thalassemia major. Transfusion, DOI 10.1111/trf.13237.

(IF: 3,111,  Citations: 10)

2016

Lampropoulou – Adamidou, S. Tournis, I.K. Triantafyllopoulos. Atypical femoral fracture in a beta-thalassemia major patient with previous bisphosphonate use: a case report and a review of the literature. J Musculoskel Neuronal Interact 2016; 16(1).

(IF: 1,562,  Citations: 6)

Kyriakopoulos CK, Triantafyllopoulos IK, Kostakos TA, Kostakos AT. Implementation of the Masquelet Technique in Complicated Septic Non-Union of the Ulna – A case report. Journal of Pharmacy and Pharmacology 2016;4: 293-297.

(IF: 2,390,  Citations: 10)

Tolis, I.K. Triantafyllopoulos, S. Tournis, N.A. Papaioannou. Gorham – Stout Disease of the pelvis. Seven years follow up with complete radiological evaluation. J Musculoskeletal and Neuronal Interactions 2016;16(1);79-82.

(IF: 1,562,  Citations: 1)

2019

D.G. Economopoulos, I.K. Triantafyllopoulos. Minimally invasive treatment of femoral head avascular necrosis in beta-thalassemia carrier. A case-report. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions, 2019 (Accepted/In Press)

(IF: 2,390,  Citations: – )

Ανασκοπήσεις (reviews)

2001

Psicharis IP, Triantafillopoulos IK, Themistocleous G, Karavolias CK, Papagelopoulos PJ, Kanellopoulos AD. Flexible flatfoot in children: natural history, evaluation and management. Cyprus Medical Journal 2001; 18(3&4): 17 – 20.

(IF: -,  Citations: – )

2004

Papagelopoulos PJ, Triantafillopoulos IK, Sim FH. Surgical options for osteoarthritis – part I: Managing osteoarthritis: the indications and contra-indications for surgery. J Muscoloskel Med Jun 2004; 21(6):323-331.

(IF: -,  Citations: – )

Papagelopoulos PJ, Triantafillopoulos IK, Sim FH. Surgical options for osteoarthritis – part II: Managing osteoarthritis: the surgical options. J Muscoloskel Med Aug 2004; 21(8):424-434.

(IF: -,  Citations: – )

2013

K Lampropoulou – Adamidou, P Lelovas, EV Karadimas, C Liakou, IK Triantafillopoulos, I Dontas, NA Papaioannou. Useful animal models for the research of osteoarthritis. Eur J Orthop Surg Traumatol 2013, DOI 10.1007/s00590-013-1205-2

(IF: 0,181,  Citations: 50)

2014

IK Triantafyllopoulos, K Lambropoulou-Adamidou, CC Nacopoulos, NA Papaioannou, I Ceausu, H. Depypere, CT Erel, FR Perez-Lopez, K Schenk- Gustafsson, YT van der Schouw, T Simoncini, F Tremollieres, M Rees, I Lambrinoudaki. EMAS position statement: The management of postmenopausal women with vertebral osteoporotic fracture. Maturitas 2014, DOI 10.1016/j.maturitas.2014.03.002

(IF: 3,654,  Citations: 5)

2015

C.C. Nacopoulos, I. Dontas, E. Chronopoulos, L. Khaldi, A.M.Vesala, I.K. Triantafyllopoulos, N. Papaioannou. Synthetic bone substitutes in combination with Platelet-Rich-Fibrin or other osteoinductive factors for maxillary sinus floor augmentation. A systematic review. Br J Medicine and Medical Research 2015; 7(12):1026-1034.

(IF: -,  Citations: 0)

2016

Kakava, S. Tournis, G. Papadakis, I. Karelas. P. Stampouloglou, E. Kassi, I.K. Triantafillopoulos, V. Villiotou, Th. Karatzas. Postsurgical Hypoparathyroidism: A Systematic Review. In Vivo 2016 05-06;30(3):171-179.

 (IF: 1,609,  Citations: 12)

A.D. Dede, G. Trovas, E. Chronopoulos, I.K. Triantafyllopoulos, I. Dontas, N. Papaioannou, S. Tournis. Thalassemia-associated osteoporosis: a systematic review on treatment and brief overview of the disease. Osteop Int 2016, DOI 10.1007/s00198-016-3719-z.

(IF: 3,856,  Citations: 15)

Panagopoulos, I. Tatani, P. Tsoumpos, D. Ntourantonis, K. Pantazis, I.K. Triantafyllopoulos. Clinical outcomes and complications of the cortical button distal biceps repair: a systematic review of the literature. J Sports Med, 2016, ID 3498403, DOI 10.1155/2016/3498403.

(IF: -,  Citations: 7)

2018

A.V. Papavasiliou, I.K. Triantafyllopoulos, O. Paxinos, D. Tsoukas, Ch. Konstantoudakis. The role of cell therapies and hip arthroscopy in the management of osteonecrosis: an update. Journal of Hip Preservation Surgery 2018, doi: 10.1093/jhps/hny021

(IF: -,  Citations: -)

Syngouna S.A., Mitsikostas P.K., Fandridis E., Triantafyllopoulos I.K. Pin site infection in paediatric population, microbiology, treatment and long-term functional disability. Journal of Research and Practice on the Musculoskeletal System, 2018;2(3):81-84.

(IF: -,  Citations: -)

Faldini, N. Stefanini, D. Fenga, E. M. Neonakis, F. Perna, A. Mazzotti, F. Pilla, I. K. Triantafyllopoulos, F. Traina. How to prevent dislocation after revision total hip arthroplasty: a systematic review of the risk factors and a focus on treatment options. J Orthop Traumatol, 2018

(IF: -,  Citations: -)

2019

Schizas, O. Savvidou, I.K. Triantafyllopoulos, S. Papadakis, I. Dontas, P.J. Papagellopoulos. Adjuvant therapies for the enhancement of microfracture technique in cartilage repair. Orthopaedic reviews. (Accepted/In Press).

(IF: 0,78,  Citations: -)

Neonakis, G. Antoniou, I.K.Triantafyllopoulos. Malignant giant cell tumor of bone. Journal of Research and Practice on the Musculoskeletal System. 2019, 3(3): 83-86.

(IF: -,  Citations: -)

Karliafti, K. Lampropoulou-Adamidou, S. Tournis, G. Trovas, I.K.Triantafyllopoulos. Effect of estrogen on bone cells: what is new? Journal of Research and Practice on the Musculoskeletal System, 2019 (Accepted/In Press).

(IF: -,  Citations: -)

G.Manoli, I.K.Triantafyllopoulos. Osteoporosis in frail patients. Journal of Research and Practice on the Musculoskeletal System, 2019 (Accepted/In Press).

(IF: -,  Citations: -)

Συγκριτικές μελέτες, μετα-αναλύσεις (comparative studies, meta-analyses)

2003

Ignatiadis I, Yiannakopoulos KC, Papadopoulis G, Stylianesi E, Sapkas G, Triantafyllopoulos IK. Comparative study of epidemiological injuries of the musicians’ upper limb disorders. Rom J Hand Recon Microsurg 2003; 8(I-II):31-40

(IF: -,  Citations: -)

Γράμμα προς τον Εκδότη (letter to the Editor)

2017

A.D. Dede, G. Trovas, E. Chronopoulos, I.K. Triantafyllopoulos, I. Dontas, N. Papaioannou, S. Tournis. Response to: A role for thiazide diuretic therapy in preventing bone loss, fracture and nephrolithiasis in individuals with thalassemia and hypercalciuria? Osteop Int 2017, DOI 10.1007/s00198-017-3927-1.

(IF: 3,857,  Citations: 0)

2018

Tournis, G. Trovas, I.K. Triantafyllopoulos, A.P. Balanika. Letter to the Editor: Evaluation of bone mineral density using DXA and central QCT in postmenopausal patients under thyrotropin suppressive therapy. J Clin Endocrinol and Metabolism 2018, DOI 10.121/jc/2018-01638

(IF: 5,455,  Citations: -)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ  ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΕΙΩΝ

(Chapters in International Books and Proceedings)

2003

Gerostathopoulos N, Efstathopoulos D, Spiridonos S, Triantafillopoulos IK, Kolintzas L, Daoutis N. long-term results of transmetacarpal complete amputation. J Reconst Microsurg 2003, 19(6):426-427.

Triantafillopoulos IK, Creighton RA, Silver WA, Devkota AC, Weinhold PS, Garrett WE Jr., Karas SG. Thermal Microdebridement does not affect the Biomechanical Properties of Human Tendons. Annual Research Review Book. March 2003. Biomedical Engineering of Carolina. The University of North Carolina at Chapel Hill.

2004

IK Triantafillopoulos, KF Bowman Jr., AJ Banes, WE Garrett Jr., SG Karas. The Synergistic Effect of Anabolic Steroid and Load on the Matrix Remodeling and Biomechanical Properties of Bio-Artificial Tendons. J Bone Joint Surg [Br] – Orthopaedic Proceedings 2004; 86-B: 171-172 (Suppl. II)

IK Triantafillopoulos, AJ Banes, MK Elfervig, WE Garret Jr., SG Karas. Nandrolone Decanoate and Loading Enhance Intercellular Calcium Signalling in Human Supraspinatus Tendon Cells.  J Bone Joint Surg [Br] – Orthopaedic Proceedings 2004; 86-B: 171 (Suppl. II)

IK Triantafillopoulos, AJ Banes, KF Bowman Jr., M Maloney, WE Garrett Jr., SG Karas. Anabolic Steroids Enhance the Remodelling and Mechanical Properties of Bioengineered Human Supraspinatus Tendons. J Shoulder Elbow Surgery 2004; 13(5) (Suppl): p E19.

SG Karas, IK Triantafillopoulos, M Maloney, WE Garrett, AJ Banes. “Nandrolone Decanoate and Load Increase Remodeling and Strength in Human Supraspinatus Bioartificial Tendons”. J Surg Orthop Adv, 2004 13(2): p 129.

2007

British Trauma Society injury award for the oral presentation at the Hellenic Association of Orthopaedic Surgery 2005 Meeting:

Reconstruction of the medial patellofemoral ligament (MPFL) for post-traumatic patellar instability.

Panagopoulos, L. van Niekerk, IK Triantafillopoulos.

Sports Orthopaedic Center, Friarage Hospital and Duchess of Kent Military Hospital, Northallerton, North Yorkshire, United Kingdom

Injury 2007, 38(1):133-135 A.

Kumar; A. Panagopoulos; I. Triantafyllopoulos, L. van Niekerk. Chronic lateral ankle instability: comparison of stress views and MRI with arthroscopy.

Journal of Bone and Joint Surgery – British Vol, Vol 91-B, Issue Supp_I, 142.

2008

V. Kumar, A. Panagopoulos, JK Triantafyllopoulos, L van Niekerk. Medial Patello-Femoral Reconstruction with Semitendinosus Re-routing for the Treatment of Traumatic Patella Dislocation. British Association for Surgery of the Knee. Journal of Bone and Joint Surgery – British Vol, Vol 90-B, Issue Supp II, 323

2014

I.K. Triantafillopoulos, N.A. Papaioannou. The Effect of Pharmacological Agents on the Bone-Implant Interface. In: Bone-Implant Interface in Orthopaedic Surgery. Theofilos Karachalios (Ed), Springer – Verlag, London 2014.

2019

I.K.Triantafyllopoulos, A. Papavassileiou. Core Decompression & Cell therapies for the treatment of early stage pre-collapse osteonecrosis of the femoral head. In Hip Preservation Surgery, Bonin, Randelli,Khaduja editors, ESSKA Nature Book, Springer, London 2019. (In Press)

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

(Abstracts of Presentations in International Meetings)

2001

Vlamis I, Triantafillopoulos IK, Makestas M, Psicharis IP, Nikiforides P. “Stress fractures of the calcaneum in basket-ball players.” 1st Cypress Congress on Sports Medicine and 2nd Combined Greek-Cypress Congress on Sports Medicine.

Cyprus, Nicosia; October 25 – 29, 2000.

PG Sfikakis, IK Triantafillopoulos, ND Milingos, LN Lekacos.

“Surgical treatment of adenocarcinoma of gastric cardia”.

39th World Congress of Surgery & International Surgical Week 2001

Brussels, Belgium, August 26-30, 2001

Sfikakis PG, Triantafillopoulos IK, Kontostolis SB, Vlassis Th A.

“Left thoracoabdominal approach for the surgical treatment of Adenocarcinoma of the gastric cardia.”

5th Combined Greek-Cypress Congress on General Surgery.

Cyprus, Nicosia; October 25 – 27, 2001.

2002

GS Sapkas, A Stilianessi, IK Triantafillopoulos, S Papadakis, K Kateros.

“Sacral bone and coccyx fracture with avulsion injury of the lumbosacral nerve roots; delayed surgical treatment”.

69th Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. Dallas, TX, USA. February 13-17, 2002. (Poster No P539)

N Papaioannou, NI Krallis, IK Triantafillopoulos, ZN Zacharopoulos, L Khaldi.

“Osteoarthritic changes of the knee after the resection of the anterior cruciate ligament (experimental study in rabbits).”

10th ESSKA Congress.

Rome, Italy, April 23rd – 27th, 2002. (Poster No 157)

Triantafillopoulos IK, Psicharis IP, Papaioannou N.

“Serum ferritin as alternative indicator of postoperative infection in orthopaedic patients”.

21st Annual Meeting of the European Bone & Joint Infection Society

Athens, Greece; May 13th – June 1st, 2002.

K Liodakis, I Ignatiadis, I Psycharis, IK Triantafillopoulos.

“Congenital synostosis of the lunate and the triquetrum of the carpus. Report of 12 cases”.

International Congress of Hellenic Societies for Surgery of the Hand and Reconstructive Microsurgery.

Corfu, Greece, August 28-31, 2002

I Ignatiadis, A Kepenekidis, CK Yiannakopoulos, I Psycharis, IK Triantafillopoulos.

“Antecubital bilateral pterygiae in a family with Turner-Kieser syndrome. A report of 2 cases”.

International Congress of Hellenic Societis for Surgery of the Hand and Reconstrictive Microsurgery.

Corfu, Greece, August 28-31, 2002

2003

N Gerostathopoulos, D Eustathopoulos, S Spiridonos, IK Triantafillopoulos, L Kolitzas, N Daoutis.

“Long-term results of Transmetacarpal Complete Amputation”.

Annual Meeting of American Association of hand Surgery (AAHS) & American Society of Reconstructive Microsurgery (ASRM)

Hawaii; January 8 – 14, 2003

Bowman KF, Triantafillopoulos IK, Yang Xi, Karas SG, Banes AJ.

“Cyclic tensile strain and anabolic steroid increase Connexin 43 expression and signaling in avian tendon cells”.

49th Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society (ORS).

New Orleans, LA, USA; February 2-3, 2003.

Triantafillopoulos IK, Karas SG, Bowman KF, Yang X, Evans GA, Banes AJ.

“Anabolic steroid and load enhance matrix remodeling and biomechanical strength of bio-artificial tendons”.

49th Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society (ORS).

New Orleans, LA, USA; February 2-3, 2003.

Creighton RA, Triantafillopoulos IK, Silver WP, Devkota AC, Weinhold PS, Karas SG.

“Biomechanical Integrity of Human Tendons Treated with Thermal Microdebridement: An Ex Vivo Analysis”.

22nd Annual Meeting of the Arthroscopy Association of North America. Phoenix, AZ, USA; April 24-27, 2003.

Creighton RA, Triantafillopoulos IK, Silver WP, Devkota AC, Weinhold PS, Garrett WE, Karas SG.

“Thermal Microdebridement of Human Tendons: A Biomechanical Study”.

29th Annual Meeting of the American Orthopaedic Society for Sports Medicine (AOSSM)

San Diego, CA, USA; July 20-23, 2003.

GD Afendras, A Tokis, A Korobilias, M Vekris, IK Triantafillopoulos, PN Soucacos.

“Post-traumatic partial fusion of the distal tibia physis. Long-term results after the excision of the Bone Bridge and fat tissue interposition”.

14th Annual Orthopaedic Congress of Cyprus

Cyprus, November 8-9, 2003

IK Triantafillopoulos, AE Karamitros, PA Kyriazopoulos, XI Sotiropoulos, HH Mudhin, NA Papaioannou.

“Chemioprophylaxis for open tibia fractures”.

14th Annual Orthopaedic Congress of Cyprus

Cyprus, November 8-9, 2003

AA Partsinevelos, IK Triantafillopoulos, M Kougialis, P Tsailas, C Kyriakopoulos, E Papadogeorgou, G Babis, AB Zoubos, PN Soucacos.

“Surgical treatment of spastic fixed flexion elbow deformity due to cerebrovascular infarct for a patient with congenital cardiopathy”.

14th Cypress Annual Orthopaedic Congress

Cyprus, 8-9 November 2004

IK Triantafillopoulos, A Partsinevelos, C Lapidaki, M Vekris, AB Zoubos, PN Soucacos.

“The role of central and peripheral nerve block for long-lasting orthopaedic procedures”.

14th Cypress Annual Orthopaedic Congress

Cyprus, 8-9 November 2004

IK Triantafillopoulos, CI Sotiropoulos, HH Mudhin, PA Kyriazopoulos, AE Karamitros, NA Papaioannou.

“The role of serum Ferritin monitoring during orthopaedic infections”.

14th Cypress Annual Orthopaedic Congress

Cyprus, 8-9 November 2004

2004

SG Karas, IK Triantafillopoulos, M Maloney, KF Bowman, AJ Banes. “Anabolic Steroids Enhance the Remodeling and Mechanical Properties of Bioengineered Human Supraspinatus Tendons”.

4th Biennial AAOS/ASES Meeting.

Monterey, CA; October 14, 2004.

Δ.  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Hellenic publications)

1997

Σφηκάκης ΠΓ, Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ. Προεγχειρητική αξιολόγηση και προετοιμασία ασθενών με προϋπάρχουσα ηπατική νόσο. Acta Chir Hellen 1997, 69: 232-242.

1998

Κοντοστόλης ΣΒ, Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ, Κοντοστόλης ΕΒ, Λεκάκος ΝΛ. Ενδομητρίωση σκωληκοειδούς απόφυσης με συμπτώματα οξείας σκωληκοειδίτιδας σε εγκυμονούσα γυναίκα. Med Ann 1997, 20: 431-434.

Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ, Λεκάκος ΛΝ, Σφηκάκης ΠΓ. Χυλώδης ασκίτης ως εκδήλωση αδενοκαρκινώματος του στομάχου. Acta Chir Hellen 1998, 70 (2): 202-206.

1999

Τριανταφυλλόπουλος Ι. Διατατική οστεογένεση. Ιστορική αναδρομή, αρχές και τεχνική της διατατικής οστεογένεσης. Info Orthopaedics and Traumatology 1999, 16: 2-4.

2000

ΙΠ Ψυχάρης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΠΙ Παπαγγελόπουλος. Οι νευροπάθειες των κάτω άκρων στους αθλητές. Ανατομική και εμβιομηχανική μελέτη. Acta Orth Traumatol Hellen 2000, 51(2):139-145.

ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Σύγκριση της δράσης της ενοξαπαρίνης και της  βαρφαρίνης στην πρόληψη της θρομβοεμβολικής νόσου μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου. Info Orthopaed Traumatol 2000, 17: 8-9.

ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Μακροχρόνια αποτελέσματα μετά από τη χειρουργική αποκατάσταση μεγάλων και μαζικών ρήξεων του μυοτενόντιου πετάλου. Info Orthopaed Traumatol 2000, 17: 9-10.

ΔΣ Κορρές, ΓΠ Τζαγκαράκης, Ι Βλάμης, Π Μποσκαΐνος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Ο τραυματισμός της σπονδυλικής στήλης σε πολλαπλά επίπεδα. Ιπποκράτης 2000; 8: 63-68.

Στυλιανέση Ευγ, Τριανταφυλλόπουλος Ι, Τριανταφυλλίδης Π, Παπαγελλόπουλος Π, Νικηφορίδης Π. Πρόληψη της επισκληρίδιας ίνωσης μετά από επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη με τη χρήση της απορροφήσιμης ουσίας Adcon-L. Med Ann 2000, 23 (4): 241 – 245.

Ψυχάρης ΙΠ, Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ, Παπαγγελόπουλος ΠΙ. Οι νευροπάθειες των κάτω άκρων στους αθλητές. Ανατομική και εμβιομηχανική ανάλυση. Acta Orhtop Traum Hellen 2000, 51 (2): 139-145.

Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ, Ψυχάρης ΙΠ, Κατέρος Κ, Παπαγγελόπουλος ΠΙ. Ο ρόλος της αρθροσκόπησης στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Acta Orthop Traum Hellen 2000, 51(3): 217 – 221.

2001

Λεκάκος ΛΝ, Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ, Σφηκάκης ΠΓ, Τσελεπίδης ΒΣ, Γεωργιάδης ΦΣ, Λεκάκος ΝΛ. Χειρουργική αντιμετώπιση του αδενοκαρκινώματος της καρδιακής μοίρας του στομάχου. Ιατρική 2001, 80(1):61-69.

2002

Παπαγγελόπουλος ΠΙ, Καρούτης Δ, Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ, Τριανταφυλλίδης Π, Ιωαννίδης Θ, Νικηφορίδης Π. Ισχαιμική νέκρωση μηριαίας κεφαλής. Διάγνωση-Σταδιοποίηση-Θεραπεία. Med Ann 2001; 24(2): 113 – 119.

ΙΠ Ψυχάρης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Π Παπαγγελόπουλος, ΕΠ Ψυχάρη, Ν Παπαϊωάννου. Επεμβάσεις διάσωσης σκέλους σε όγκους του μυοσκελετικού. Νέες τεχνικές. Ostoun 2002; 13(2): 101 – 109.

Γ Θεμιστοκλέους, Π Παπαγγελόπουλος, ΙΠ Ψυχάρης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Ν Γκανταΐφης, Σ Κοντού. Ρευματική πολυμυαλγία: αξιολόγηση και αντιμετώπιση. Medical Annals 2002; 25(4): 225 – 230.

ΠΙ Παπαγγελόπουλος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΙΠ Ψυχάρης, Π Τριανταφυλλίδης, Κ Κατέρος, Π Νικηφορίδης. Σύγχρονες απόψεις στην πρόληψη της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης. Medical Annals 2002; 25(6): 331 – 336.

Κ. Βαβλιάκης, Δ. Κωστόπουλος, ΙΠ Ψυχάρης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Π. Κυριαζόπουλος, Α. Κανελλόπουλος, Σ. Ηλιόπουλος. Ανευρυσματική οστική κύστη κλείδας σε ασθενή 9 ετών: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2002, 53(3): 205-208.

2003

Ψυχάρης ΙΠ, Τριανταφυλλόπουλος ΙΚ, Θεμιστοκλέους ΓΣ, Παπαγγελόπουλος ΠΙ, Σάπκας ΓΣ. Σύγχρονη αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου των οστών. Οστούν 2001, 12(3): 186-195.

Κ. Βαβλιάκης, Δ. Κωστόπουλος, Α. Κανελλόπουλος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΙΠ Ψυχάρης, Γ. Παπαδοπούλης, Σ. Ηλιόπουλος. Σπάνια περίπτωση μονόχωρης οστικής κύστης του αστραγάλου που αντιμετωπίστηκε με εφάπαξ έγχυση κορτικοειδούς. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2003, 54(1): 32-37.

ΑΦ Μαυρογένης, ΠΙ Παπαγγελόπουλος, ΟΔ Σαββίδου, ΙΠ Ψυχάρης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Ν Ζερβάκης. Ο ρόλος του ορθοπεδικού στην αντιμετώπιση των οστικών μεταστάσεων. Οστούν 2003; 14(2): 144-151.

ΟΒ Σαββίδου, ΠΙ Παπαγγελόπουλος, ΑΦ Μαυρογένης, ΗΧ Παπαδόπουλος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Π Τριανταφυλλίδης. Πρόοδοι και νέες προκλήσεις στην αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου των οστών. Οστούν 2003; 14(2): 140-143.

ΟΔ Σαββίδου, ΠΙ Παπαγγελόπουλος, ΕΚ Γαλάνη, ΠΙ Μποσκαΐνος, ΗΧ Παπαδόπουλος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα των οστών. Διάγνωση και θεραπεία. Οστούν 2003; 14(2): 132-139.

ΙΧ Φερούσης. ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Π Δάλλας, Α Ζωγραφίδης, Ν Κωνσταντίνου, Α Παπασπηλιώπουλος. Χειρουργική αντιμετώπιση του χρόνιου οπίσθιου κατάγματος-εξαρθρήματος του ώμου με μεταφορά του υποπλάτιου τένοντα. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Hellenica 2003; 54(3).

ΙΧ Φερούσης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Α Ζωγραφίδης, Ν Κωνσταντίνου, Π Δάλλας, Α Μπαρμπιτσιώτη. Αντιμετώπιση των καταγμάτων τριών και τεσσάρων τεμαχίων του εγγύς βραχιονίου: αποτελέσματα και τεχνικά θέματα. Acta Orthopaedica ET Traumatologica Hellenica 2003; 54(2).

ΙΧ Φερούσης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Α Ζωγραφίδης, Π Δάλλας, Α Παπασπηλιόπουλος, Α Μπαρμπιτσιώτη. Ημιαρθροπλαστική του ώμου για την αντιμετώπιση παραμελημένων καταγμάτων – εξαρθρημάτων του εγγύς βραχιονίου. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2003; 54(3).

ΙΧ Φερούσης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Α Ζωγραφίδης, Π Δάλλας, Α Μπαρμπιτσιώτη, Α Παπασπηλιώπουλος. Αντιμετώπιση του εξαρθρήματος της ακρωμιο-κλειδικής με μεταφορά του κορακο-ακρωμιακού συνδέσμου (τεχνική Weaver – Dunn). Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2003; 54(4).

Φερούσης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Κ Τσερώνης, Π Δάλλας, Α Παπασπηλιώπουλος, Α. Καπότσης. Χειρουργική αντιμετώπιση της ολικού πάχους ρήξεως του μυοτενόντιου πετάλου. Μεσο-πρόθεσμα αποτελέσματα. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica. 2003; 54(2).

2004

ΙΧ Φερούσης. ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Π Δάλλας, Α Ζωγραφίδης, Α Παπασπηλιώπουλος, Ν Κωνσταντίνου. Αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης της κλείδας με πλάκα και οστικά αυτομοσχεύματα. Acta Orthopaedica ET Traumatologica Hellenica 2003; 54(4).

ΙΠ Ψυχάρης, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Ι Μπενέτος , Α Κανελλόπουλος, Π. Παπαγγελόπουλος. Οξεία οστεομυελίτις στην παιδική ηλικία: έγκαιρη παρέμβαση για αποτελεσματική αντιμετώπιση. Medical Annals 2003; 26(5): 268-272.

2005

ΙΠ Ψυχάρης, ΙΠ Παπαγγελόπουλος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΓΣ Θεμιστοκλέους, ΟΔ Σαββίδου, ΑΦ Μαυρογένης. Ειδικά προβλήματα στη χειρουργική διάσωσης μέλους. Οστούν 2003; 14(2): 152-162.

ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΑΒ Ζούμπος, ΓΧ Μπάμπης, ΠΝ Σουκάκος. Αντιμετώπιση των ψευδαρθρώσεων του σκαφοειδούς του καρπού με τροποποίηση της τεχνικής Matti-Russe. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica. 2006; 56(4): 151-157.

2006

ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΙΠ Ψυχάρης, ΑΒ Ζούμπος, ΠΝ Σουκάκος. Συσχέτιση κλινικής και ακτινολογικής αξιολόγησης της συντηρητικής αντιμετώπισης των καταγμάτων του κάτω πέρατος της κερκίδας. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica. 2005; 56(4):167-177.

2007

ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΝΑ Παπαϊωάννου. Ο ρόλος της αρθροσκόπησης στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Orthopaedic News, 2007, 11:10-15.

2012

ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Χειρουργική αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών καταγμάτων στους άνδρες. ANIR, Hellenic Society of Andrology, 2011, 13(1): 34-42.

2013

Α. Παναγόπουλος, Π. Τσουμπός, Ε. Τατάνη, Ι.Κ. Τριανταφυλλόπουλος. Χειρουργική Τεχνική: Αποκατάσταση ρήξης καταφυτικού τένοντα δικεφάλου βραχιονίου με τη χρήση Endo-Button. Orthoscope, Newsletter Vol III, 2014

2015

Ε. Μητσιοκάπα, Ι.Κ. Τριανταφυλλόπουλος. Ο ρόλος των αυξητικών παραγόντων στην αποκατάσταση των κακώσεων του αρθρικού χόνδρου. Σκελετική Υγεία, 2015; 14(2)

Ι.Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Ε.Β. Καραδήμας. Ο ρόλος των ανταγωνιστών των ισταμινικών υποδοχέων τύπου-2 στην πρόληψη των γαστρεντερικών παρενεργειών από τη χρήση αντιφλεγμονωδών ουσιών. Σκελετική Υγεία, 2015; 14(3): 88-93.

Pallis, I.K. Triantafyllopoulos. Diffuse idiopathic Skeletal Hyperostosis. Current Aetiopathology Theories and Treatment. Acta Orhopaedica & Traumatologica Hellenica 2015; 66(3): 129-133.

2016

I.K. Triantafyllopoulos, C.K. Kyriakopoulos, I.M. Nikolopoulos, G. Grammatopoulos, N.A. Papaioannou. QuadricepsPlasty for Stiff Knee: A patient series study and development of a surgical technique with arthroscopic assistance. Acta Orthop & Traumatol Hellenica, 2016; 67(1): 30-35.

D. Pallis, I.K. Triantafyllopoulos. Diffuse idiopathic Skeletal Hyperostosis. Current Aetiopathology Theories and Treatment. Acta Orhopaedica & Traumatologica Hellenica 2015; 66(3): 129-133.

I. Roilou, I.K. Triantafyllopoulos. Diabetes Mellitus and Fracture Healing. Acta Orthopaedica & Traumatologica Hellenica 2016; 67.

E. Mitsiokapa, V. Igoumenou, P.D. Megaloikonomos, G. N. Panagopoulos, C. Vottis, I. Galanopoulos, M. Bami, I.K. Triantafillopoulos, A. F. Mavrogenis. Prevalence of osteoporotic vertebral fractures in patients presenting with osteoporotic hip fractures. Acta Orthopaedica & Traumatologica Hellenica 2016; 67(3):108-112.

2016

I.K. Triantafyllopoulos, C.K. Kyriakopoulos, I.M. Nikolopoulos, G. Grammatopoulos, N.A. Papaioannou. QuadricepsPlasty for Stiff Knee: A patient series study and development of a surgical technique with arthroscopic assistance. Acta Orthop & Traumatol Hellenica, 2016; 67(1): 30-35.

I. Roilou, I.K. Triantafyllopoulos. Diabetes Mellitus and Fracture Healing. Acta Orthopaedica & Traumatologica Hellenica 2016; 67.

E. Mitsiokapa, V. Igoumenou, P.D. Megaloikonomos, G. N. Panagopoulos, C. Vottis, I. Galanopoulos, M. Bami, I.K. Triantafillopoulos, A. F. Mavrogenis. Prevalence of osteoporotic vertebral fractures in patients presenting with osteoporotic hip fractures. Acta Orthopaedica & Traumatologica Hellenica 2016; 67(3):108-112.

2017

I.K. Triantafyllopoulos, C. Argyrou. Scapulothoracic Disorders. Acta Orthopaedica ET Traumatologica Hellenica 2017; 68(1): 1-14.

D. Economopoulos, I.K. Triantafyllopoulos. The significance of peroxisome proliferator activated receptors PPAR-γ pathway in Arthritis. Acta Orthopaedica ET Traumatologica Hellenica 2017; 68(1): 24-29.

I.K. Triantafyllopoulos, A. Panagopoulos, D. Economopoulos, N.A. Papaioannou. The bone-implant interface biology and potential targets for pharmacological interventions. Acta Orthopaedica ET Traumatologica Hellenica 2017; 68(2):68-82.

D. Theodosis-Palimeris, F. Gialama, Ch. Argyrou, I.K. Triantafyllopoulos, E. Chronopoulos. Economic Burden and Cost-Effectiveness of Physical Therapy Programs for Osteoporotic Patients. A Systematic Review. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2017; 68(2):83-94.

2018

K. Melaki, S.S. Almasaid, J.S. Carrera, I.K. Triantafyllopoulos. Extra-skeletal calcifications. An Overview of soft tissue calcifications and ossifications. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2018; (69):101-21.

A. D. Kokkinias, I.K. Triantafyllopoulos. Bone adaptation to muscular loads. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2018; (69):126-131.

Th.V. Roussos, A. Smyrniotou, F.N. Panteli, I.K. Triantafyllopoulos. Muscle activity during locomotion in various inclination surfaces and different running speeds. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2018; 69(4):154-163.

2019

A.M. Vassilakis, I.K. Triantafyllopoulos. The role of muscle tissue in the homeostasis and development of a joint. Acta Orthopaedica ET Traumatological Hellenica 2019; 70(1): 1-4.

D. Economopoulos, I. Vlamis, E. Chronopoulos, I.K.Triantafyllopoulos. The importance of bearing surfaces in hip replacement. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2019; 70(2): 53-57.

N.K.Kotsakis, E. Zogakis, A Asimakopoulos, I.K.Triantafyllopoulos. Bizzare parosteal osteochondromatous proliferation (Nora’s lesion) affecting the distal end of femour: a case report and review of the literature. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica 2019; 70(2): 65-70.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

(Chapters in Hellenic Books and Proceedings)

2001

ΑΒ Ζούμπος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. «Κακώσεις βραχιονίου πλέγματος». Στο: Ορθοπεδική και Τραυματολογία. ΔΕΠ Α’ Ορθοπεδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκδόσεις Κωνσταντάρας. Αθήνα, 2001:185-191 (Ευχαριστίες για την επιμέλεια και τη συμμετοχή στη συγγραφή του κεφαλαίου).

ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. «Οστική κάκωση και μηχανισμοί οστικής επιδιόρθωσης και ανακατασκευής». Στο: ΓΣ Σάπκας (εκδ), Εμβιομηχανική, παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης. Εκδόσεις Καφκάς. Αθήνα, 2001:38-44

ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Το συνθετικό πορώδες κεραμικό ως οστικό μόσχευμα στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Στο: ΓΣ Σάπκας (εκδ), Εμβιομηχανική, παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης. Εκδόσεις Καφκάς. Αθήνα, 2001:124-130.

2008

ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΓΣ Σάπκας. Η χειρουργική αντιμετώπιση των οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης. Στο: ΓΣ Σάπκας (εκδ) Επίκαιρα θέματα παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Εκδόσεις Καφκάς, Αθήνα 2005: 176-181.

2009

ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Σπάνιες κακώσεις του ανώτερου κορμού σε αθλητές. Στο: ΓΣ Σάπκας (εκδ), Κακώσεις – Παθήσεις στα Αθλήματα Υγρού Στίβου. Εκδόσεις Καφκάς, Αθήνα 2007:181-186.

2012

ΑΒ Ζούμπος, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος. Αντιμετώπιση ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς με τροποποιημένη τεχνική Matti-Russe.

Στο: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Δημήτριο Κορρέ. Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρα, Αθήνα 2012, σελ. 271-276.

Ν. Παπαϊωάννου, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, L Khaldi, Ν. Κράλλης, Α. Γαλανός, Γ Λυρίτης. Ο ρόλος της καλσιτονίνης σε πρώιμα και όψιμα στάδια πειραματικά προκλητής οστεοαρθρίτιδας. Μια ιστομορφολογική μελέτη.

Στο: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Δημήτριο Κορρέ. Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρα, Αθήνα 2012, σελ. 337-342.

2013

ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Ι Νικολόπουλος, ΝΑ Παπαϊωάννου. Η βιολογία της διεπιφάνειας οστού – εμφυτεύματος. Η διαδικασία της οστεοενσωμάτωσης και της άσηπτης χαλάρωσης.

Στο: Επετειακός τόμος ΕΕΧΟΤ 1947-2012 .Τόμος 63, Supplement.

Ν. Παπαϊωάννου, ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, L Khaldi, Ν. Κράλλης, Α. Γαλανός, Γ Λυρίτης. Ο ρόλος της καλσιτονίνης σε πρώιμα και όψιμα στάδια πειραματικά προκλητής οστεοαρθρίτιδας. Μια ιστομορφολογική μελέτη.

Στο: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Δημήτριο Κορρέ. Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρα, Αθήνα 2012, σελ. 337-342.

ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, ΝΑ Παπαϊωάννου. Φυσιολογία και παθολογία των αρθρώσεων.

Στο: Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, Γ. Π. Λυρίτης, Hylonome publications, 5η έκδοση, Αθήνα 2013. Σελ. 633-649.

Ν.Α. Παπαϊωάννου, Ι.Κ. Τριανταφυλλόπουλος. Πώρωση των καταγμάτων.

Στο: Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών, Γ. Π. Λυρίτης, Hylonome publications, 5η έκδοση, Αθήνα 2013. Σελ. 103-106.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

(Hellenic Books )

2016

ΙΚ Τριανταφυλλόπουλος, Σ. Πνευματικάτος, Σ. Στάση, Χρ. Τσουγκρανά. Οι Κλινικές Δοκιμασίες στην Ορθοπεδική. Εκδ. Γρ. Παρισιάνου, Αθήνα, 2016

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

(Monographies)

2016

Δ. Πάλλης, Ι.Κ.Τριανταφυλλόπουλος. Διάχυτη ιδιοπαθής Σκελετική Υπερόστωση – DISH. Ελληνικό ίδρυμα Οστεοπόρωσης – ΕΛΙΟΣ. Εκδ. Υαλονόμη, 2016