Ι. Ελληνικές επιστημονικές εταιρείες

1998

Ελληνικό Ινστιτούτο Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ.)

Απλό μέλος

Ελληνική Εταιρεία Τραύματος

Απλό μέλος

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας (EEXOT)

Τακτικό μέλος

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (ΕΕΜΜΟ)

Τακτικό μέλος

Κολέγιο Ελλήνων Ορθοπεδικών Χειρουργών (ΚΕΟΧ)

Τακτικό μέλος

2000 – 2002

Κολέγιο Ελλήνων Ορθοπεδικών (ΚΕΟΧ)

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής,

Ειδικός Γραμματέας επί Θεμάτων Εκπαίδευσης

2007

Ελληνική Εταιρεία Βιοϋλικών και Βιοεμφυτευμάτων

Αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2009

ΟΦΕΛΙΟΣ: Όμιλος Φίλων Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης

Επιστημονικές Εσπερίδες με ανάλυση περιστατικών

Ελληνική Εταιρία Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικών Κακώσεων «Γ. Νούλης» – ΕΑΕ

Τακτικό μέλος

2018

Τμήμα Αθλητικών Kακώσεων – ΕΕΧΟΤ

Τακτικό Μέλος, υπεύθυνος αρθροσκοπικής χειρουργικής γόνατος

ΙΙ. Διεθνείς επιστημονικές εταιρείες

2004

International Cartilage Repair Society (ICRS)

Cartilage Executive Office GmbH
Spitalstrasse 190 / House 3
CH-8623 Wetzikon, ZH
Switzerland
email: [email protected]
Phone: +41 44 503 73 70

Απλό μέλος

2005

Fellow of the European Board of Orthopaedics and Traumatology

UEMS-European Union of Medical Specialists – Orthopaedics Section

EBOT – European Board of Orthopaedics and Traumatology.

2012

European Menopause and Andropause Society (EMAS)

EMAS 1-3 rue de Chantepoulet

PO Box 1726

CH-1211 Geneva 1, Switzerland

Tel. +41 229069174, Fax. +41 227322607

Email. [email protected]

Απλό μέλος

2014

European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA)

ESSKA Executive Office Luxembourg
Centre Médical – FNM
76, rue d’Eich  |  L-1460 Luxembourg
Phone: +352 4411 7026  |  Fax: +352 4411 7678

Απλό μέλος