(27 Μαρτίου 1997- 26 Σεπτεμβρίου 1998)

18μηνη Στρατιωτική Θητεία ως Ιατρός του Ελληνικού Στρατού Ξηράς

 27/03/1997-20/06/1997 (3 μήνες):

Κέντρο Υγειονομικού (ΚΕΥΓ), Άρτα, Ν. Άρτας

20/06/1997-02/01/1998 (5 μήνες):

613 Τάγμα Πεζικού, Βυρώνεια, Ν. Σερρών

02/01/1998-27/09/1998 (10 μήνες):

Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ), Μεγάλο Πεύκο, Ν. Αττικής